Header Ads

Header ADS

‘โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้’ ส่งต่อความห่วงใยชาวภูเก็ต ภายใต้โครงการ “แบ่งปันความห่วงใย Ocean Support You”

           


      โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ ส่งต่อความห่วงใยชาวภูเก็ต 

ภายใต้โครงการ “แบ่งปันความห่วงใยOcean Support You

    นายณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพครบวงจร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกบ้านโครงการ โอเชี่ยน ทาวน์ เมือง  รัษฎา ส่งต่อความห่วงใยมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในชุมชนโหนทรายทอง อ.รัษฎา จ.ภูเก็ต จำนวน 600 ครัวเรือน ภายใต้โครงการ “แบ่งปันความห่วงใย Ocean Support You” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากนั้น โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ ยังได้มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องวัดความดันให้แก่สถานีอนามัยของชุมชน โดยมี นายธีระ พุ่มช่วย หัวหน้าชุมชนโหนทรายทอง เป็นตัวแทนรับมอบ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.