Header Ads

Header ADS

เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่11 ติดต่อกัน


             เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่11 ติดต่อกัน


บรรยายภาพ - นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี (ที่ 2 จากขวา)เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย มอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2563 (AMCHAM CSR Excellence  Awards) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศให้แก่ผู้แทนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยนายเจฟฟ์ เลอร์แมน (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด พร้อมด้วย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ขวาสุด) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น หรือ AMCHAM CSR Excellence Awards  “ระดับแพลตินัม” ประจำปี 2563 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยโดยมีนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำราชอาณาจักรไทย เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้แทนของบริษัทฯ นำโดยนายเจฟฟ์ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม โดยเชฟรอนได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน และได้รับการยกย่องในระดับแพลตินัมเป็นปีที่ 2 นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ 4E’s มาใช้ในการดำเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยการส่งเสริมการศึกษา (Education)  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and Energy Conservation) การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต(Economic Development) และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม(Employee Engagement) มาอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.