Header Ads

Header ADS

วศ.เล็งจับมือ มทร. สร้างเครือข่าย One stop service เดินหน้าหารือ มทร.พระนคร


 วศ.เล็งจับมือ มทร. สร้างเครือข่าย One stop service เดินหน้าหารือ มทร.พระนคร 


           วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ เข้าหารือกับ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจันทร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัยของ มทร.พระนคร เพื่อสร้างความร่วมมือในหน่วยกระทรวงการอุมดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมยกระดับและพัฒนาการให้บริการของห้องปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.