Header Ads

Header ADS

แคสเปอร์สกี้ชี้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ SMB ในไทย จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนดิจิทัล


  แคสเปอร์สกี้ชี้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับ SMB ในไทย จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนดิจิทัล 


แนะนำการตรวจสอบเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระแสเงินสดของ SMB ปลอดภัย 

 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMB ของไทยมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจ มีจำนวนมากกว่า 99% ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความขาดประสิทธิภาพภายในและข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทำให้ SMB อาจต่ำกว่าศักยภาพได้

 

การแพร่ระบาดของโรคได้บีบบังคับให้ SMB ในประเทศไทยและในภูมิภาคต้องยอมรับการใช้ดิจิทัลอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็เปิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้เช่นกัน

 

และแคสเปอร์สกี้ขอแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ 5 ประการ เพื่อให้การทำงานราบรื่นและความปลอดภัยออนไลน์ที่ดีขึ้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.