Header Ads

Header ADS

“TM” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.


นางสุนทรี จรรโลงบุตร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือTM สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ โดยมี ศ.ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเร็วๆนี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.