Header Ads

Header ADS

8 โรงงานในกลุ่มบริษัทไอวีแอล คว้ารางวัลCSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องปีที่10

 

8 โรงงานในกลุ่มบริษัทไอวีแอล คว้ารางวัลCSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องปีที่10

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอลนำโดย 8 โรงงานในกลุ่มบริษัทไอวีแอลเข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2563 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตอกย้ำความสำเร็จของไอวีแอลในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พนักงาน และผู้รับเหมา การจ้างงานในชุมชนเพื่อส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพิ่มการสนับสนุนและให้ความรู้ในการรีไซเคิลแก่ชุมชนโดยรอบ

โรงงานของกลุ่มบริษัทไอวีแอล 8 แห่ง ที่ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ได้แก่

  • จ.นครปฐม  บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
  • จ.ลพบุรี  บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน),บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอเชีย เพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
  • จ.ระยอง  บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด, บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (PET), บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.