Header Ads

Header ADS

เยาวชนนักคิดไทยจากจังหวัดชายแดนใต้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก จากการออกแบบบอร์ดเกมส์เพื่อแก้ปัญหาการบูลลี่


 เยาวชนนักคิดไทยจากจังหวัดชายแดนใต้คว้ารางวัลชนะ

เลิศระดับโลก

จากการออกแบบบอร์ดเกมส์เพื่อแก้ปัญหาการบูลลี่


ภาพ: ทีมมูอาลิม เยาวชนไทยจากจ.ปัตตานีและยะลาคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม จากการออกแบบบอร์ดเกมบันไดงูเพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ เกี่ยวกับการปัญหาการบูลลี่

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2563  เยาวชนนักคิดจากประเทศไทยคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม หรือ Generation Unlimited (Gen-U) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  โครงการGen-U เป็นความร่วมมือระดับนานาชาตินำโดยยูนิเซฟเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 14-24 ปีได้นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของพวกเขา

            ล่าสุดที่การแข่งขัน Gen-U ในปี 2564 ทีมมูอาลิม (Muallim) เยาวชนจากจังหวัดปัตตานีและยะลาสามารถคว้าชัยเป็น 1 ใน 8 ทีมผู้ชนะเลิศระดับโลก ซึ่งคัดเลือกจาก 180 ทีมจาก 36 ประเทศ โดยพวกเขาได้นำเสนอไอเดีย บอร์ดเกมบันไดงู ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาเกี่ยวกับการรังแก หรือการบูลลี่ (Bully) และผลเสียของการบูลลี่ พร้อมสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสันติ  ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติให้เด็ก ๆ รู้จักเห็นอกเห็นใจและเคารพผู้อื่น
โครงการ Gen-U เปิดตัวครั้งแรกในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในปี 2561 มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนทั่วโลกได้เข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะ การจ้างงานที่เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยปี 2564 นี้โครงการ Gen-U ได้เข้าถึงเด็กและเยาวชนกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก การประกาศผลปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารสูงสุดจากองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International) และองค์การลูกเสือโลก (World Organization of Scout Movement) ร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์

            “มูอาลิม” เป็นภาษาอารบิก หมายถึง “ครู” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในจังหวัดปัตตานี โดยมีสมาชิก 3คน คือ นางสาวนิสมา ฆอแด๊ะ นางสาวนาดีเราะห์ เวาะแห และนางสาวนูรไลลา ดอคา จากการชนะประกวดระดับโลกครั้งนี้ พวกเขาจะได้รางวัลเป็นเงินทุนราว470,000 บาท (U$ 15,000) เพื่อนำไอเดียไปขยายผลให้เป็นรูปธรรมและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนต่อไป

ทีมมูอาลิมตั้งชื่อบอร์ดเกมบันไดงู ว่า DAWN หรือ รุ่งอรุณ เปรียบเหมือนเด็ก ๆ ที่บริสุทธิ์ พวกเขากล่าวว่า “บอร์ดเกมนี้ออกแบบจากเรื่องราวการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง พวกเราเติบโตขึ้นในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งมาอย่างยาวนาน ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องสอนเด็ก ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อยถึงเรื่องคุณค่าของสันติสุข ความสามัคคีกันในสังคม และการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่”

บอร์ดเกม DAWN ได้ถูกนำไปทดลองเล่นกับเด็ก ๆ ในโรงเรียนผ่านสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม (Assalam Smart School Association of Thailand) และทีเคพาร์ค  หลังจากนี้ทีมมูอาลิมมีแผนจะเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านบอร์ดเกม เพื่อนำเกมส์ไปขยายผลในโรงเรียนอื่น ๆ พร้อมต่อยอดให้ครอบคลุมเด็กในบริบทที่หลากหลายมากขึ้น เช่น อายุ ภาษา และสถานะที่แตกต่างกัน

เราเชื่อว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บอร์ดเกมนี้จะสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชั่นได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเล่นได้ไม่ว่าจากที่ใดในโลก เราหวังว่าโครงการของเราจะมีส่วนช่วยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้แก่คนในรุ่นต่อ ๆ ไป”

ปีนี้นับเป็นปีที่สองที่ทีมเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาครอง โดยเมื่อปีที่แล้ว ทีมFantastic Four ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม สร้างชื่อเสียงด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการGen-U 2562 ที่จัดขึ้นเป็นปีแรก ปัจจุบันพวกเขาได้พัฒนาเว็บไซต์จัดหางาน https://www.choose.in.th/เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ให้การสนับสนุนอื่น ๆ

            นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รักษาการผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้แสดงความยินดีกับทีมมูอาลิมและเยาวชนทั้ง 466 คนจากประเทศไทยที่ได้ร่วมนำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์แม้ต้องเผชิญอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ-19 ก็ตาม พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่

            นางเลโอนาร์ดี กล่าวว่า “ยูนิเซฟรู้สึกยินดีที่เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกได้ติดต่อกันเป็นปีที่สอง เด็กและเยาวชนล้วนมีไอเดียและความสามารถและพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นได้จริงเมื่อได้รับโอกาสและการสนับสนุน ยูนิเซฟขอแสดงความยินดีกับทีมมูอาลิมและทุกทีมจากทั่วโลกและประเทศไทยในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ที่ใส่ใจกับปัญหาต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการหยุดเรียนกลางคัน เพศศึกษา ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาสิ่งแวดล้อม”

          นายเรโนลด์ เมเยอร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “UNDP ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทีมมูอาลิม จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนสังคม และขอแสดงความยินกับทีมผู้ชนะจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากทุกทีมจะได้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือล้นในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นแล้ว เรายังได้เห็นถึงการปรับตัวผ่านการคิดหาทางออกให้กับปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนของโลก นวัตกรรมทางสังคมและทักษะการประกอบธุรกิจนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก UNDP จะเดินหน้าให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนพร้อมกับรอชื่นชมความสำเร็จของพวกเขาในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม”

นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ซีอีโอและผู้ก่อตั้งSaturday School หรือ โรงเรียนวันเสาร์ กล่าวว่า “โครงการ Gen-U ไม่ใช่เพียงแค่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาในสังคม แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น โครงการ Gen-U ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าให้กับสังคม เพื่อนำไปสู่การมีสังคมที่ดีขึ้นตามที่เราต้องการ ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทาง Saturday School ได้เชื่อมั่นมาโดยตลอด”

โครงการ Gen-U เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ปีนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงและเป็นกรรมการคัดเลือกทีมจากประเทศไทยเพื่อเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลกรอบสุดท้าย ซึ่งประกอบด้วย ยูนิเซฟ UNDP, Saturday School, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Global Compact,สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ภาคใต้ (YES) และ ตัวแทนUNICEF NextGen Group, โดยทีม มูอาลิมเป็นหนึ่งในเยาวชน 466 คนจากจังหวัดชายแดนใต้ที่ส่งไอเดียเข้าประกวดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

            นอกจากทีมมูอาลิมจากประเทศไทยแล้ว อีก 7ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศระดับโลก ประกอบด้วย ประเทศ   มาซีโดเนียเหนือ  เทคโนโลยีการพิมพ์แขนกล 3 มิติ,ประเทศเม็กซิโก  แพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อแก้ไขช่องว่างระหว่างเพศ, ประเทศซีเรีย  ศูนย์สร้างเสริมพลังแก่เยาวชนผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย, ประเทศเคนย่า  โครงการเพื่อสังคมด้านพลังงานสะอาด,  ประเทศนิคารากัว  โครงการรีไซเคิล,  ประเทศไนจีเรีย  การจัดศูนย์ฝึกและพัฒนาเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา และประเทศอินเดีย  การจัดการเรียนทางไกลโดยประยุกต์ใช้คลื่นวิทยุ

 

คำบรรยายภาพ: ทีมมูอาลิมนำเสนอบอร์ดเกมบันไดงูระหว่างรอบคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยที่จัดขึ้นในจ. ปัตตานีเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธ.ค. ผ่านมา ทีมมูอาลิมได้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกในโครงการGeneration Unlimited ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของนานาชาตินำโดยยูนิเซฟ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน (ภาพ: ยูนิเซฟ/สุขุม ปรีชาพานิช)

 

ภาพทีมมูอาลิม คลิกที่นี่

ชมวิดีโอของทีมมูอาลิม  คลิกที่นี่

ทำความรู้จักกับทีมผู้ชนะจากประเทศไทยในปีที่ผ่านมาคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกดสังคม (GenU) คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.