Header Ads

Header ADS

"เบทาโกรผนึกกำลัง อ.ส.ค. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร ยกระดับอุตสาหกรรมโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

เบทาโกรผนึกกำลัง อ.ส.ค. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร ยกระดับอุตสาหกรรมโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน


"เบทาโกรผนึกกำลัง อ.ส.ค. มุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร ยกระดับอุตสาหกรรมโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

เครือเบทาโกร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจการด้านโคนมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพด้านโคนม ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโคนมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร (ที่ 1 จากขวา) และนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจการด้านโคนม เพื่อยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านโคนม ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการต่อเนื่อง โดยมีนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ 

ประธานกรรมการ อ.ส.ค. (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมกิจการด้านโคนมดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยนำความรู้ความชำนาญของภาคเอกชนมาพัฒนามาต่อยอดส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่มั่นคง รวมถึงผลักดันให้เกษตรกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้แบบครบวงจร ทำให้อุตสาหกรรมโคนมเกิดการพัฒนา นำไปสู่ความสุขและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.