Header Ads

Header ADS

อพวช. คิดค้นสุดยอดชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน ในชื่อ “NSM Plearn Science” อพวช. คิดค้นสุดยอดชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์สำหรับทุกคน ในชื่อ “NSM Plearn Science”


            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดตัวชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ ในโครงการ NSM Plearn Science ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน โรงเรียน และทุกคนในครอบครัว ที่คิดค้นขึ้นโดย อพวช. เพื่อเสริมสร้างทักษะโดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการองค์ความรู้ STEM Education โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Lab Box) , ชุดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะด้านไอที (Smart Kits) , ชุดฝึกทักษะนักประดิษฐ์  (Maker Kits) และชุดของเล่นวิทยาศาสตร์  (Science Toy)            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า          “อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทั่วประเทศมายาวนานกว่า 25 ปี จากประสบการณ์ที่ อพวช. สั่งสมมาอย่างยาวนาน อพวช. จึงได้คิดค้นและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ในชื่อโครงการ “NSM Plearn Science” โดยมุ่งเน้นการเล่น เรียนรู้ และสนุกสร้างสรรค์ ไปกับชุดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเองกับเรื่องราวรอบตัวผ่านชุดกิจกรรมสื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะสำหรับเยาวชน โรงเรียน และทุกคนในครอบครัว ที่สามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างสนุกสนาน ซึ่งในอนาคตเรายังมุ่งมั่นพัฒนากิจกรรมที่จะสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่สังคมไทยที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

            ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้มาตรฐานการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมานานกว่า 45 ปี โดย อพวช. เป็นผู้ออกแบบคิดค้นชุดกิจกรรมการทดลองนี้ และทางบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย ซึ่งถือเป็นแนวทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ สามารถช่วยส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป”

      สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อชุดกิจกรรม NSM Plearn Science ได้ที่www.nsmscienceshop.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.