Header Ads

Header ADS

ที เค เอส เคมิคอล ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 50 ปี ด้วยการบูรณาการกับภาครัฐเพื่อช่วยหนุนมาตรการป้องกัน โควิด-19

 


ที เค เอส เคมิคอล ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 50 ปี ด้วยการบูรณาการกับภาครัฐเพื่อช่วยหนุนมาตรการป้องกัน โควิด-19

ที เค เอส เคมิคอล ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 50 ปี ด้วยการบูรณาการกับภาครัฐเพื่อช่วยหนุนมาตรการป้องกัน โควิด-19 เชิงรุก พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังขั้นสูงสุด โดยเริ่มจากการชูด้านความปลอดภัยในโรงงาน ที เค เอส เคมิคอล ให้เป็นสถานที่ประกอบการที่ปลอดโควิด-19 รองรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันอย่างครบวงจร

นางสาววรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 รอบใหม่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เร่งวางแผนเชิงรุกในการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงและปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย เพื่อให้ถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างปลอดภัย โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดทีมแพทย์เข้าตรวจเพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานกว่า 300 คน ซึ่งผลการตรวจเป็นที่น่ายินดีคือจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการหลักในการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทางที่ได้รับจากภาครัฐอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับมาตรการเสริมของบริษัทฯ อาทิ กำหนดการเดินทางเข้าออกนอกพื้นที่ การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าบริษัทฯ วางจุดบริการแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย และแนะนำให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน รวมถึงครอบครัวและสังคมส่วนรวม” นางสาววรรณศิริ กล่าว“นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มดีกรีการเฝ้าระวังและป้องกันตลอดกระบวนการทำงาน เพิ่มการฆ่าเชื้อตลอดในกระบวนการผลิต และอุปกรณ์บรรจุต่างๆ ทุกวัน รวมทั้ง ดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการขนส่ง ทั้งนี้ คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ ซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อระวังและป้องกันตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 แก่พนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินสถานการณ์และมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทุกวัน เพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ต่อสู้กับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ไปด้วยกัน” นางสาววรรณศิริ กล่าวเสริม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.