Header Ads

Header ADS

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” ผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายกลุ่มเปราะบางในเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียน และคลองเตย

 เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” ผ่านกรุงเทพมหานคร เพื่อแจกจ่ายกลุ่มเปราะบางในเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียน และคลองเตย


(5 มกราคม 2564) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวนกว่า 70,000 ชิ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงสูง เพื่อใช้ป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด-19

นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และซีพีเอฟ มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดและสร้างผลกระทบกับประชาชนอยู่ในขณะนี้ จึงมีดำริให้นำ “หน้ากากอนามัยซีพี” แจกจ่ายช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลายกลุ่มในพื้นที่สีแดง

ล่าสุด เครือฯได้มอบหน้ากากอนามัยซีพีผ่าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับนำไปแจกจ่ายให้กลุ่มเปราะบางในเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียน เครือข่ายกลุ่มอาสาดุสิต และเครือข่ายคุณถั่วแระ รวมถึงมอบผ่าน นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย สำหรับแจกจ่ายให้ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 และล็อค 4-5-6 เป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการร่วมป้องกันโรคระบาดโควิด-19 สอดคล้องตามปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท

อนึ่ง การมอบหน้ากากอนามัยครั้งนี้เป็นการมอบอย่างต่อเนื่อง หลังจากการนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ผ่านทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.จำนวน 30,000 ชิ้น เมื่อวันก่อน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.