Header Ads

Header ADS

แม็คโครฉะเชิงเทรา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปิดทำการทุกวัน ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก

 


แม็คโครฉะเชิงเทรา ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปิดทำการทุกวัน

ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก      

แม็คโครสาขาฉะเชิงเทราเพิ่มกำลังพล ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดทำการ จนแน่ใจว่าภายในสาขามีความปลอดภัย  รองรับการให้บริการกับลูกค้าประชาชนในวันรุ่งขึ้น และในช่วงเวลาทำการ แม็คโครยังได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ทุกจุดสัมผัสมากขึ้น ตามแนวทางของกรมอนามัย และสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้รถส่งสินค้าทุกคันจะต้องได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปส่งสินค้าที่สาขา โดยพนักงานรับสินค้าของสาขาทุกคนต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับลูกค้าทุกคน 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.