Header Ads

Header ADS

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน Covid-19


ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน Covid-19

 นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเจลแอลกอฮอล์ 75% Double A Care สำหรับทำความสะอาดมือ ให้กับกระทรวงพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 10,000 ขวด เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid – 19  โดยมีดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.