Header Ads

Header ADS

แกร็บไทยโกมอบเงินโครงการ “อร่อยด้วย อิ่มบุญด้วย” เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF


แกร็บไทยโกมอบเงินโครงการ “อร่อยด้วย อิ่มบุญด้วย” เป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF

 บริษัทแกร็บไทยโก (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางสาวปรียาภรรณ์ ชูจันทร์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคุณแม่ มอบเงินจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในโครงการ “อร่อยด้วย อิ่มบุญด้วย” เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการดูแลของมูลนิธิEDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยมีนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษามูลนิธิรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ

 

โครงการ “อร่อยด้วย อิ่มบุญด้วย” เป็นโครงการที่แกร็บไทยโก (ประเทศไทย) นำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกๆ แพ็ค ของบริษัทสมทบเข้าโครงการจำนวน 1 บาท รวมระยะเวลาหนึ่งปี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการดูแลของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยสามารถจัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 35 ทุน

 

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ด้วยการทำงานงานร่วมกับครูในโรงเรียนในพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน นอกจากนั้นยังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนด้วย โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสใน 5,600 โรงเรียน ใน 61 จังหวัด ไปแล้ว 382,048 คน และดำเนินโครงการซีเอสอาร์ในพื้นที่ต่างๆ ไปแล้วกว่า 200 โครงการ

 

หน่วยงานและผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสผ่านบัญชี "มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)" ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.edfthai.org


 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.