Header Ads

Header ADS

หลักสูตร Netpreneur รุ่นที่ 3 ของอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว

 


หลักสูตร Netpreneur รุ่นที่ 3 ของอาลีบาบา บิซิเนส สคูล

ใกล้ปิดรับสมัครแล้ว

 

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2564  ผู้ประกอบการไทยและเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ดิจิทัล ในโลกยุคที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมาย พลาดไม่ได้กับการสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรNetpreneur รุ่นที่ 3 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างอาลีบาบา บิซิเนส สคูล และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)และบริษัทกองทุนร่วมลงทุนนานาชาติ Gobi Partners เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคม นี้ เท่านั้น

 

หลักสูตรนี้เดิมเป็นการเรียนการสอนในสถานที่จริง แต่เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบออนไลน์ ผสมกับการดูงานในสถานที่จริง โดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล เชื่อว่าการเรียนผ่านออนไลน์จะช่วยขยายให้กลุ่มผู้เรียนเข้าถึงได้มากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเจ้าของธุรกิจดั้งเดิมที่ต้องการเรียนรู้โลกดิจิทัล

 


ในส่วนของการเรียนแบบออนไลน์ระยะเวลา 6สัปดาห์ จะเริ่มต้นในวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการบรรยายแบบอินเทอร์แอคทีฟ การทำรายการ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน รวมถึงได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากในจีนและอาลีบาบา รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีแนวคิดเดียวกันจากทั่วภูมิภาค ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนไปสู่ดิจิทัล ความสำเร็จและความผิดพลาดของอาลีบาบา รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการบริหารของอาลีบาบาที่นำพาบริษัทให้เติบโตจากสตาร์ทอัพในยุคก่อตั้ง มาเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่สร้างอีโคซิสเท็มอย่างเต็มรูปแบบในทุกวันนี้

 

ระหว่างหลักสูตรจะมีการมอบหมายรายงานทุกสัปดาห์ และมีโปรเจคจบในช่วงท้ายหลักสูตร ผู้เข้าอบรมที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับต้นๆ จะได้รับเลือกให้เดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง ที่สำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาในเมืองหังโจว ประเทศจีน (เมื่อมาตรการห้ามเดินทางระหว่างประเทศเนื่องจากโรคระบาดถูกยกเลิกแล้ว) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและเกณฑ์การรับสมัคร เข้าชมได้ที่ ลิงค์

 

# # #

 

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป                    

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกแห่งทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการค้าแห่งอนาคต อาลีบาบามีวิสัยทัศน์ที่จะให้ลูกค้าได้พบปะ ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุลที่อาลีบาบา และตั้งเป้าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นเวลาอย่างน้อย 102 ปี

 

อาลีบาบา บิซิเนส สคูล

อาลีบาบา บิซิเนส สคูลสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมผู้ประกอบการ เยาวชนและสตรีทั่วโลกโดยการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของเศรษฐกิจดิจิทัลในการนำไปสู่การพัฒนาที่เท่าเทียม หลักสูตรอบรมเน้นให้ผู้ประกอบการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลมาสร้างผลกระทบทางสังคมและร่วมมือกับผู้ประกอบการด้วยกันเองและภาครัฐเพื่อผลกระทบในวงกว้าง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการดิจิทัลและนักธุรกิจกว่า 700 ราย จาก 29 ประเทศที่ผ่านการอบรมโดยอาลีบาบา บิซิเนส สคูล ที่ได้แบ่งปันการเรียนรู้กับผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี นักปฏิบัติและนักเรียนในประเทศกว่า2 ล้านราย

 

เกี่ยวกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) มีผลประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 สำนักงานจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง

 

เกี่ยวกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ รวมทั้งเร่งพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านทั้งการสนับสนุนเงินทุนและการให้องค์ความรู้ในหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อนก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง

 

เกี่ยวกับ Gobi Partners

Gobi Partners เป็นบริษัทกองทุนร่วมลงทุนบริษัทแรกๆ ที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่เอเชียเหนือ เอเชียใต้และอาเซียน โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกกองทุน (AUM)มากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 34,000 ล้านบาท) สำนักงานใหญ่ของ Gobi Partners ตั้งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์และเซี่ยงไฮ้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการก่อตั้งธุรกิจไปจนถึงระยะขยายธุรกิจ ในตลาดเกิดใหม่และตลาดยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่ (Underserved Market)

Gobi Partners ก่อตั้งในปี 2545 และมีการระดมทุนทั้งสิ้น13 กองทุน สำหรับ 270 บริษัทสตาร์ทอัพ มีสาขาใน 12 แห่งทั่วโลก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปักกิ่ง โฮจิมินห์-ซิตี้ ฮ่องกง จาการ์ตา การาจี กัวลาลัมเปอร์ ลาฮอร์ มะนิลา ริยาด เซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.