Header Ads

Header ADS

SGP เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 25% เป็นการปรับโครงสร้าง SGP เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 25% เป็นการปรับโครงสร้าง

                    


SGP เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 25% เป็นการปรับโครงสร้าง  SGP เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ขายบิ๊กล็อต 25% เป็นการปรับโครงสร้าง


                SGP ชี้แจง "วรวิทย์ วีรบวรพงศ์" ผู้ถือหุ้นใหญ่ ขายบิ๊กล็อต 25% ให้บริษัทโฮลดิ้ง บริษัท ดับบลิว ดับบลิว จำกัด เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และภายหลังการปรับโครงสร้าง การบริหารงานยังคงเหมือนเดิม

                นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยถึง การซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของ SGP เช้าวันนี้ (20 ม.ค.) ว่า รายการซื้อขายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) จำนวน 459,470,000 หุ้น ของนายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ที่จัดตั้งขึ้นมา จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 727,763,198 หุ้น หรือราวร้อยละ 39.60 หลังการทำบิ๊กล็อตแล้วยังเหลือ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 14.60 
                โดยนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามแก๊สฯ ที่ร้อยละ 39.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเช่นเดิม แต่ปรับรูปแบบการถือหุ้น โดยนายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ถืออยู่ทางตรงในบริษัท ร้อยละ 14.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 25.00 ผ่านบริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท โฮลดิ้ง ที่นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
                “การซื้อขายบิ๊กล็อตดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม ไม่มีผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) โดยการปรับโครงสร้าง นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ขึ้นมา จึงขายบิ๊กล็อตร้อยละ 25 ให้บริษัทโฮลดิ้ง โดยคุณวรวิทย์ยังถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 14.60 และภายหลังการปรับโครงสร้าง การบริหารงานยังคงเหมือนเดิม" นางจินตณา กล่าว
                SGP ชี้แจง "วรวิทย์ วีรบวรพงศ์" ผู้ถือหุ้นใหญ่ ขายบิ๊กล็อต 25% ให้บริษัทโฮลดิ้ง บริษัท ดับบลิว ดับบลิว จำกัด เป็นการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท และภายหลังการปรับโครงสร้าง การบริหารงานยังคงเหมือนเดิม

                นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยถึง การซื้อขายรายใหญ่ (Big Lot) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของ SGP เช้าวันนี้ (20 ม.ค.) ว่า รายการซื้อขายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) จำนวน 459,470,000 หุ้น ของนายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ที่จัดตั้งขึ้นมา จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว จากที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 727,763,198 หุ้น หรือราวร้อยละ 39.60 หลังการทำบิ๊กล็อตแล้วยังเหลือ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 14.60 
                โดยนายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามแก๊สฯ ที่ร้อยละ 39.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทเช่นเดิม แต่ปรับรูปแบบการถือหุ้น โดยนายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ถืออยู่ทางตรงในบริษัท ร้อยละ 14.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 25.00 ผ่านบริษัท ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท โฮลดิ้ง ที่นายวรวิทย์  วีรบวรพงศ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
                “การซื้อขายบิ๊กล็อตดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม ไม่มีผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) โดยการปรับโครงสร้าง นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง ขึ้นมา จึงขายบิ๊กล็อตร้อยละ 25 ให้บริษัทโฮลดิ้ง โดยคุณวรวิทย์ยังถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 14.60 และภายหลังการปรับโครงสร้าง การบริหารงานยังคงเหมือนเดิม" นางจินตณา กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.