Header Ads

Header ADS

SME D Bank ออกมาตรการช่วยเอสเอ็มอี 4 จังหวัดภาคใต้ ประสบภัยน้ำท่วม ออกมาตรการพักชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

image

SME D Bank ออกมาตรการช่วยเอสเอ็มอี 4 จังหวัดภาคใต้ ประสบภัยน้ำท่วม ออกมาตรการพักชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

SME D Bank ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ลูกค้าเดิมให้สิทธิพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน และเติมทุนสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำพิเศษ นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการ

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ จนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสงขลา, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี SME D Bank มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ออก 2 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือลูกค้า SME D Bank ในพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่

  1. มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Term loan) พักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ออกมาตรการช่วยเหลือพักชำระดอกเบี้ย เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  2. มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารที่ธุรกิจได้รับความเสียหาย มีเงินทุน นำไปฟื้นฟูและหมุนเวียน ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) ไม่เกิน 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย ดังนี้
  1. ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท
  2. ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3. ลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้รวมวงเงินเดิมแล้วไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนหลักประกันให้พิจารณาหลักประกันเดิมก่อน และสามารถใช้หลักประกัน บสย. ค้ำประกัน เฉพาะมาตรการที่เพิ่มไม่เกิน 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ SME D Bank กำหนดพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ยะลา, นราธิวาส และ ปัตตานี

นอกจากนั้น สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมของ SME D Bank และทั่วไป หากต้องการเงินทุนหมุนเวียน ใช้ฟื้นฟูธุรกิจหลังภัยพิบัติผ่านไปแล้ว ทาง SME D Bank เตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษไว้รองรับ เพื่อเสริมสภาพคล่อง และเป็นทุนหมุนเวียน เช่น “สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash” ครอบคลุมทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อีกทั้ง จัดโครงการ “เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย” สำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25%ต่อปี สินเชื่อ Smart SMEs วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5%ต่อปี และ สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น นิติบุคคล 2.875%ต่อปี ใน 3 ปีแรก และบุคคลธรรมดา 4.875%ต่อปี ใน 3 ปีแรก ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับสิทธิประโยชน์ ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee) ลง 0.5% ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนธุรกิจมากขึ้นไปอีก สนใจแจ้งความประสงค์รับบริการต่าง ๆ ได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.