Header Ads

Header ADS

เอสซีจี ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

 


เอสซีจี ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบถุงยังชีพ

บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่


ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเอสซีจีได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด พร้อมน้ำดื่ม ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีนางธัมมิกา เอี่ยมแสง 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวว่า “จากการระบาดของโควิด-19 รอบนี้ ชาวระยองเดือดร้อนกว่าครั้งที่แล้วมาก โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด ผู้ประกอบการร้านค้าในห้างสรรพสินค้า รวมถึงลูกจ้างรายวัน เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นในวงกว้าง ทำให้งานหยุดชะงักและขาดรายได้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการรวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมอบให้กับประชาชน ซึ่งมีหลายภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ สำหรับถุงยังชีพและน้ำดื่มจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 
จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ”

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม 
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี 
กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนในจังหวัดระยอง
มาอย่างต่อเนื่อง
  เมื่อใดก็ตามที่เกิดวิกฤตปัญหาในพื้นที่ เอสซีจีพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง อย่างกรณี
โควิด-
19 ระลอกใหม่นี้ นอกเหนือจากบุคคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว การบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนถือเป็นเรื่องที่เราใส่ใจอย่างมาก ซึ่งในครั้งนี้ เอสซีจีได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วย 
ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป ของแห้ง เครื่องปรุงรส และน้ำดื่ม ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ 
โดยเชื่อมั่นว่าการทำงานอย่างหนักของภาครัฐ บุคคลากรทางการแพทย์ เครือข่าย อ.ส.ม. และความร่วมมือของ
ภาคธุรกิจ และประชาชน จะทำให้ระยองผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว” 
 

      การมอบถุงยังชีพให้เหล่ากาชาดจังหวัดระยองในครั้งนี้ มีนางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นายปรเมษฐ ไชยรัตน์Sustainable Development Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  และนายศิริพันธุ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ

ผู้สนใจสามารถติติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel /Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.