Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ชวนอัพสกิลการทำธุรกิจ จัด 7 หลักสูตรออนไลน์ เรียนฟรี 24 ชั่วโมง

img

กรมพัฒน์ฯ ชวนอัพสกิลการทำธุรกิจ จัด 7 หลักสูตรออนไลน์ เรียนฟรี 24 ชั่วโมง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรออนไลน์ 7 หลักสูตร ให้ผู้ประกอบการอัพสกิลการทำธุรกิจ สามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เผยสอนตั้งแต่การทำธุรกิจ บัญชี การทำธุรกิจออฟไลน์ ออนไลน์ และนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจได้จริง  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนผ่านทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th ประกอบไปด้วย 1.การเริ่มต้นธุรกิจ 2.การเงินและบัญชี 3.วิชาบัญชี (สามารถนับชั่วโมง CPD ได้) 4.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5.พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6.การประกอบธุรกิจใน AEC และ 7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
         
ทั้งนี้ กรมฯ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยสอดรับกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอีก 10 วิชา คือ 1.การตลาดด้าน e-commerce ผู้เรียนจะเข้าใจกระบวนการและวิธีการค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพ 2.การตลาดในยุคดิจิทัล แนะนำเครื่องมือส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัล 3.การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ เรียนรู้หลักการสร้างธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการซื้อแฟรนไชส์ 4.จากร้านธรรมดา มาเป็นสมาร์ทโชวห่วย สร้างความเข้าใจหลักการจัดทำบัญชี ภาษี กฎหมาย และการตลาดสำหรับร้านค้าโชวห่วย

5.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ให้อยู่บนมาตรฐานสากล 6. รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี เรียนรู้หลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจประเภทต่างๆ 7.มาตรการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สร้างความเข้าใจหลักการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ในกิจการ 8.ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 9.รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ เข้าใจกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและการใช้ทรัพย์เป็นหลักประกัน และ 10.Startup for SME เข้าใจการเริ่มต้นธุรกิจ Startup การสร้างโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

สำหรับผู้ที่ศึกษาแต่ละหลักสูตรครบตามหลักเกณฑ์แล้ว จะได้รับหนังสือรับรองรายวิชาหลังจากเรียนจบวิชานั้นๆ ด้วย
         
“กรมฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาระบบ e-learning ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทำให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย ด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายครอบคลุม เพื่อเร่งให้ธุรกิจได้เตรียมพร้อมปรับตัวตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ประกอบกับสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง”นายทศพลกล่าว

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.