Header Ads

Header ADS

'ดันน์ฮัมบี้'ชี้ผลความพึงพอใจต่อห้างไทย โลตัสห้างยอดนิยมรองมาบิ๊กซี,แม็คโคร

'ดันน์ฮัมบี้'ชี้ผลความพึงพอใจต่อห้างไทย โลตัสห้างยอดนิยมรองมาบิ๊กซี,แม็คโคร

กรุงเทพฯ-'ดันน์ฮัมบี้'เผยผลรายงานดัชนีวัดความพึงพอใจต่อกลุ่มห้างค้าปลีกฯ ไทย : เทสโก้ครองตำแหน่งห้างยอดนิยม ตามมาด้วยบิ๊กซี และแม็คโคร

ดันน์ฮัมบี้ ผู้นำระดับโลกในด้านวิทยาการข้อมูลลูกค้า ได้เผยผลรายงานดัชนีวัดความพึงพอใจต่อกลุ่มห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคไทย (Grocery RPI) ประจำปี 2563 ที่จัดทำขึ้นจากการตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ซื้อชาวไทยจำนวนกว่า 2,300 คนทั่วประเทศที่มีต่อห้างขายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่จำนวน 12 ราย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและนำมาคำนวณเป็นคะแนนความพึงพอใจสำหรับห้างค้าปลีกแต่ละราย 

การศึกษาดัชนี RPI ถือเป็นแนวทางเฉพาะที่ผสมผสานการวัดความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจค้าปลีก (การเชื่อมโยงด้านอารมณ์ความรู้สึก) และพฤติกรรมของลูกค้า (การจับจ่ายใช้สอย) โดยมีปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่ขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ สินค้าที่มีคุณสมบัติออร์แกนิกและมีความยั่งยืน ความหลากหลายของสินค้า ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ สิทธิประโยชน์และการสื่อสารกับลูกค้า ประสบการณ์ภายในร้าน ราคาและโปรโมชัน และช่องทางการซื้อสินค้าแบบออนไลน์

ผลการรายงานเผยว่า เทสโก้ ไฮเปอร์มร์เก็ต และ บิ๊กซี คือห้างค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ครองใจลูกค้าได้มากที่สุด รวมถึงถอดบทเรียนสำคัญมากมายเพื่อให้ห้างฯ ไทยนำไปพิจารณาว่ามีกลยุทธ์ใดบ้างที่ควรนำมาปรับใช้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้สภาวะตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการพิจารณาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้สนใจทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.