Header Ads

Header ADS

ไทย-ออสซี่ปลื้ม FTA ดันการค้าโต 2 เท่า เล็งร่วมมือท่องเที่ยว-เกษตร-พลังงาน-ดิจิทัล

img

ไทย-ออสซี่ปลื้ม FTA ดันการค้าโต 2 เท่า เล็งร่วมมือท่องเที่ยว-เกษตร-พลังงาน-ดิจิทัล

ไทย-ออสเตรเลียเป็นปลื้ม FTA ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 2 เท่า หลังจากทำมาตั้งแต่ปี 48 เล็งเพิ่มความร่วมมือการท่องเที่ยว เกษตร พลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมชมไทยตัวตั้งตัวตีผลักดัน RCEP จนสำเร็จ   
         
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบปะหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลียเพิ่มเติมจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลียที่มีอยู่ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งผลจากการทำ FTA ได้ช่วยให้มูลค่าการค้าทั้งสองฝ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว จากมูลค่า 6,427.60 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2548 เป็น 13,206.21 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 โดยในด้านการค้า ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแล้ว จึงต้องการเพิ่มความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น
         
“ออสเตรเลียเห็นถึงความสำคัญและต้องการที่จะยกระดับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับไทยในด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร พลังงาน และเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อช่วยให้มูลค่าเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกัน จึงมอบให้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายหารือในเรื่องนี้ เพื่อหาแนวทางจัดทำเป็นความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันต่อไป”นายบุณยฤทธิ์กล่าว
         
ทั้งนี้ ออสเตรเลียยังได้แสดงความชื่นชมการดำเนินการของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่ช่วยผลักดันให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) มีความคืบหน้าจนสามารถสรุปผลสำเร็จได้ โดยออสเตรเลียแจ้งว่าจะดำเนินการให้สัตยาบันความตกลง RCEP ในปีนี้ ส่วนไทยก็อยู่ระหว่างดำเนินการภายในเพื่อให้สัตยาบัน RCEP ในปีนี้เช่นกัน 

ในปี 2563 (ม.ค.-ธ.ค.) การค้าระหว่างไทย-ออสเตรเลีย มีมูลค่า 13,206.21 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออก มูลค่า 9,828.83 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า มูลค่า 3,377.38 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถแทรกเตอร์ ไข่มุก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว ถ่านหิน ธัญพืช อะลูมิเนียม ทองแดง ผลิตภัณฑ์นม และเหล็กไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.