Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 1-5 มีนาคม 2564

 


สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์   วันที่ 1-5 มีนาคม 2564


ข้าวโพด : ราคาลดลง
การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ สัปดาห์นี้ ราคาปรับลดลงจากหาบละ 579 บาท เป็นหาบละ 570 บาท เนื่องจากรอผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาออกในช่วงปลายเดือนมีนาคม
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 535.25 เซนต์/บุชเชล ตลาดมีความกังวลเรื่องปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศบราซิล ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเพาะปลูกข้าวโพดฤดูหนาว โดยปัจจุบันคาดการณ์ผลผลิตอยู่ที่ 33% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 65% ขณะที่ความร้อนและความแห้งแล้งในประเทศอาร์เจนตินาส่งผลเสียต่อผลผลิตข้าวโพดที่ต้องการปริมาณน้ำ ด้านตลาดจับตามองตัวเลขปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศแถบอเมริกาใต้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 รวมทั้งรายงานอุปสงค์และอุปทานที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์สต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ ที่ 1,470 ล้านบุชเชล และทั่วโลกที่ 284.17 ล้านตัน ปรับลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่ 1,502 ล้านบุชเชล และ 286.53 ล้านตันตามลำดับ
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 19.05 บาท คาดการณ์ผลผลิตในฝั่งอเมริกาใต้ยังมีปริมาณสูงตามคาดการณ์ มีผลให้แนวโน้มราคาอาจปรับตัวลงได้ แต่ปัญหาราคาค่าขนส่งยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ราคากากถั่วเหลืองสูง ขณะที่ปริมาณฝนยังมีมาก ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าลง ส่วนปริมาณซื้อจากจีนยังคงมีสูง
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,407.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 418.80 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน โดย AgResource บริษัทวิจัยในชิคาโก คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของบราซิลขึ้นสู่ระดับ 129.9 ล้านตัน แต่เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้ที่ 133 ล้านตัน ด้าน Global Agricultural Information Network (GAIN) คาดการณ์ปริมาณถั่วเหลืองในประเทศอาร์เจนตินาที่ 47.5 ล้านตัน ต่ำกว่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ 500,000 ตัน เนื่องจากความแห้งแล้งและปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติในพื้นที่ทางตอนล่าง โดยเฉพาะกรุงบัวโนสไอเรส ที่ทำให้ผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ลดลง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
สถานการณ์ราคาปลาป่นประเทศเปรู ในสัปดาห์นี้ทรงตัว การออกไปสำรวจน่านน้ำทะเลเพื่อกำหนดโควต้าจับปลาฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 25 กุมพาพันธ์ คาดว่าจะเริ่มฤดูกาลจับปลาได้ภายในเดือนเมษายน ปริมาณซื้อล่วงหน้าจากจีนยังมีอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สูงมากนัก
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท ส่วน ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 32.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 30.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 29.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 27.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 567 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 561 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 499 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 494 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,350 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง
การบริโภคเนื้อสุกรดีขึ้นหลังจากที่มีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้กิจกรรมต่างๆ กลับมาดำเนินการได้มากขึ้น ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 76-80 บาท
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 76)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 33 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32 บาท จากต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นหลังกิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินได้มากขึ้นหลังจากเริ่มฉีดวัคซีนแล้ว
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 8.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ยืนราคาที่ฟองละ 2.50 บาท โดยสัปดาห์นี้การบริโภคไข่ไก่ยังคงสมดุลกับปริมาณผลผลิต
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.