Header Ads

Header ADS

วิศวะมหิดล ยกระดับรับเมกะเทรนด์ เปิดหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม 3 in 1:ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน” 150 ชม.

 


วิศวะมหิดล ยกระดับรับเมกะเทรนด์  เปิดหลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1:ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน” 150 ชม.

  

            แนวโน้มเมกะเทรนด์ของโลกในทศวรรษใหม่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1 :ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครวันนี้ - 27 มี.ค. 64 หลักสูตร 150 ชม. เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 27 มี.ค. 64   เสริมพลังความรู้ในพหุศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี สู่ความก้าวหน้าในอาชีพและความสำเร็จขององค์กร

 

  รศ.ดร.ศุภชัย ไพบูลย์ ประธานโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1 ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19 เติมเต็มศักยภาพมืออาชีพทางวิศวกรรมในยุคดิสรัพชั่น เหมาะกับนักบริหาร ผู้รับเหมา นักก่อสร้าง วิศวกร นอกจากนี้ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ยังมีสิทธิได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับของสภาวิศวกรได้อีกด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและควบคุมงานระบบวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและลดต้นทุน เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ป้องกันอันตรายในงานวิศวกรรม พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพราะงานระบบวิศวกรรมนั้นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความแข็งของวัสดุ งานโครงสร้าง งานฐานราก ระบบจ่ายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า การสื่อสารข้อมูล ระบบท่อ ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ทำให้สามารถสื่อสารและประสานงาน ทำงานร่วมกับวิศวกรหรือผู้รับเหมาได้อย่างดีจุดเด่นหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม วิศวกรรม 3in1 ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในพื้นฐานวิศวกรรมที่ก้าวไกลไปกับโลกอนาคต , วัสดุในงานวิศวกรรม ,วงจรไฟฟ้ากระแสตรง , วงจรไฟฟ้ากระแสลับ , การสำรวจพื้นที่กำหนดขอบเขต , งานฐานรากและงานเสาเข็ม , การอ่านแบบวิศวกรรม , การถอดแบบและประมาณราคา , วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น , งานซ่อมแซมและการนำกลับมาใช้ใหม่ , เครื่องจักรกลไฟฟ้า ,ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ , งานสถาปัตย์และการตกแต่งภายใน , การหาโหลดรับน้ำหนักที่ปลอดภัย , การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง , ปัญญาประดิษฐ์ AI และ IoT ,การออกแบบโครงสร้างเหล็กสำหรับงานวิศวกรรม , โครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป Semi(Knock Down) , การออกแบบแสงสว่างใช้งานดี (Good Lighting) , ระบบสัญญาณที่ใช้ภายในอาคารและนอกอาคาร , Construction Management , Quantity Surveyor and Management , ระบบลิฟและบันไดเลื่อน , ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

          ผู้สนใจเข้าร่วม หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 3in1 ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19 สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้  https://forms.gle/X6iEAkoDQ1f45MBD8  หรือ E-mail :Mini.eng_training@hotmail.com สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณแอล โทร. 02-262-6780 ,064-996-4964 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.