Header Ads

Header ADS

ศศินทร์ปรับปรุงพื้นที่อาคารศศปาฐศาลา ตอบโจทย์การศึกษายุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 


ศศินทร์ปรับปรุงพื้นที่อาคารศศปาฐศาลา ตอบโจทย์การศึกษายุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

พร้อมปั้น Gen S รุ่นใหม่  

กรุงเทพฯ: 22 มีนาคม 2564  Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สถาบันสอนบริหารธุรกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลจาก AACSB และEQUIS ได้ปรับปรุงพื้นที่ในอาคารศศปาฐศาลาชั้น1 และ ชั้น 2 ให้มีพื้นที่ใช้สอยตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาใหม่ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ง่าย ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนิสิตเก่าศศินทร์ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการSasin School of Management กล่าวว่า “การปรับปรุงพื้นที่อาคารครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าศศินทร์กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดยั้ง การศึกษากำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Blended learning ที่การเรียนออนไลน์ จะช่วยเสริมการเรียนแบบ Face to Face  ในขณะที่การศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองและการทำงานเป็นกลุ่ม แบบaction learning ก็จะมาเติมเต็มเรื่องการนำสิ่งที่เรียนไปใช้จริง นอกจากนั้น เรายังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจของ Gen Sหรือ Generation Sasin ผู้นำที่สามารถจะสร้างอิมแพค ‘for a better, smarter, sustainable word’ ได้ในอนาคต ตามความมุ่งหวังของเรา”สำหรับพื้นที่ปรับปรุงใหม่นี้ประกอบด้วย Royal Hall Exhibition, ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ฮอลล์, Speakers’ Corner, Workshops และ Sustainability & Entrepreneurship Center (SEC) หรือ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการแห่งศศินทร์ นอกจากนี้ยังมี Sasa Commons (by FOODLAB) และ Café Doitungเปิดบริการในพื้นที่ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มีนาคมแล้ว ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเสวนา อีเวนท์ ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม โดยสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของศศินทร์ ได้ที่ sasin.edu

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.