Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ใช้“อมก๋อยโมเดล” ดึงโรงงาน ห้าง รับซื้อผลผลิต

img

“จุรินทร์”ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ใช้“อมก๋อยโมเดล” ดึงโรงงาน ห้าง รับซื้อผลผลิต

“จุรินทร์”เตรียมพร้อมดูแลเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ใช้ “อมก๋อยโมเดล” ช่วยรับมือผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาด ประสานโรงงาน ห้าง ช่วยรับซื้อ ชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ประกอบการที่เข้าไปรวบรวมเก็บห้องเย็น และจัดพื้นที่ตลาดกลาง ตลาดสด ห้างท้องถิ่นให้เกษตรกรนำผลผลิตไปขาย พร้อมกำชับดูแลการนำเข้า การขนย้ายอย่างเข้มงวด
         
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะ ได้ร่วมรับฟังปัญหาจากผู้แทนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ 4 สหกรณ์ คือ สหกรณ์อำเภอแม่วาง สหกรณ์บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์อำเภอฝาง สหกรณ์พร้าว ซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 7,000 ครัวเรือน และได้หารือถึงการเตรียมมาตรการรับมือผลผลิตที่กำลังจะออกสู่ตลาด ในช่วงเดือนมี.ค.2564 ประมาณ 28,000 ตัน หรือคิดเป็น 84% ของผลผลิตรวมทั้งประเทศ เพื่อดูแลด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ที่
         
ทั้งนี้ นายจุรินทร์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตหอมหัวใหญ่เตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ “อมก๋อยโมเดล” ที่เคยช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นต้นแบบ
         

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยมาตรการที่จะนำมาใช้ ได้แก่ 1.เชื่อมโยงโรงงานผู้ใช้หอมหัวใหญ่ ห้างค้าส่งค้าปลีก 5 รายใหญ่ ผู้รวบรวมส่งออก เข้าไปช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยเบื้องต้น จะทำสัญญารับซื้อกับ 4 สหกรณ์ นำร่อง 5,000 ตัน ในราคานำตลาด
         
2.ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ 3% เป็นเวลา 6 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่รวบรวมรับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เก็บสต็อกไว้ในห้องเย็น เพื่อชะลอการขายช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวมาก
         
3.เพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยจัดพื้นที่ตลาดกลาง ตลาดสด และห้างท้องถิ่น ให้เกษตรกรที่สนใจนำผลผลิตไปวางจำหน่าย
         
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าหอมหัวใหญ่ และกำกับดูแลการขนย้ายหอมหัวใหญ่นำเข้าให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.