Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ช่วยคนตกงาน คนอยากมีธุรกิจ ใช้“แฟรนไชส์”สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

img

กรมพัฒน์ฯ ช่วยคนตกงาน คนอยากมีธุรกิจ ใช้“แฟรนไชส์”สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ช่วยเหลือคนตกงาน หรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเป็นของตนเอง ใช้โอกาสจากแฟรนไชส์ลงทุนทำธุรกิจ เหตุมีธุรกิจให้เลือกหลากหลาย มีพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คำปรึกษา พร้อมเดินหน้าทำบิ๊กด้าต้าธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบ ให้ภาครัฐใช้กำหนดนโยบายส่งเสริม และให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ใช้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โดยได้ร่วมกันนำธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายรูปแบบ ขนาด และเงินลงทุน ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ถูกเลิกจ้าง หรือตกงาน หรือผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเลือกลงทุนนำไปประกอบเป็นอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และมั่นใจว่าธุรกิจจะไปรอด เพราะธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ใช้ระบบพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยบริหารจัดการ จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากจะมีแฟรนไชส์ซอร์ (เจ้าของแฟรนไชส์) คอยเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีมากขึ้น
         
ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการ กรมฯ และสมาคมฯ จะประสานไปยังภาคธุรกิจที่มีแผนลดอัตรากำลังคน ลดจำนวนพนักงาน เพื่อนำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าไปเสนอให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์การเลิกจ้างหรือผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจ ได้เลือกลงทุนประกอบธุรกิจ ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยจะมีการให้ความรู้และให้คำปรึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละประเภทธุรกิจก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้เหมาะกับบุคลิก ความชอบ และความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้ผู้ลงทุนมีพลังในการประกอบธุรกิจและผลักดันให้ประสบผลสำเร็จ

ขณะเดียวกัน จะร่วมกันจัดทำแผนการลงพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปเปิดโลกการประกอบธุรกิจแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ กรมฯ และสมาคมฯ ยังเห็นพ้องในการจัดเก็บข้อมูล (บิ๊กดาต้า) ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยทั้งระบบ เพราะยังไม่เคยมีหน่วยงานใดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นข้อมูลปฐมภูมิในการจำแนกประเภทและขนาดของธุรกิจ และใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์แต่ละธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากแฟรนไชส์แต่ละประเภทต้องการความช่วยเหลือและการพัฒนาที่แตกต่างกัน การมีข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ จะช่วยให้ภาครัฐสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด รวมทั้ง ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการนำไปวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจเลือกลงทุนอีกด้วย

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.5 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 1.7% ของจีดีพีทั้งประเทศ โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.พ.2564 ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 575 กิจการ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1.อาหาร 181 กิจการ คิดเป็น 31.48% 2.เครื่องดื่ม 136 กิจการ คิดเป็น 23.65% 3.การศึกษา 101 กิจการ คิดเป็น 17.57% 4.ค้าปลีก 88 กิจการ คิดเป็น 15.29% 5.บริการ 44 กิจการ คิดเป็น 7.66% และ 6.สปาและความงาม 25 กิจการ คิดเป็น 4.35%

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 e-Mail :franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.