Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”แนะ “ร้านอาหาร” เพิ่มช่องทางขายออนไลน์-จัดส่งเดลิเวอรี่ รับชีวิตวิถีใหม่

img

“พาณิชย์”แนะ “ร้านอาหาร” เพิ่มช่องทางขายออนไลน์-จัดส่งเดลิเวอรี่ รับชีวิตวิถีใหม่

“พาณิชย์”แนะ “ร้านอาหาร” ปรับตัว เพื่ออยู่รอดในยุคการบริโภควิถีปกติใหม่ ต้องเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์และเดลิเวอรี่ จะค้าขายหน้าร้านแบบเดิมไม่ได้ เผยยังได้จัดหลักสูตรอบรมเข้มช่วยพัฒนาศักยภาพร้านอาหาร ดึงแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี่ มาให้ความรู้ ดึง Robinhood และวีเชฟ ผู้นำระบบฟู้ดเซอร์วิสแพลตฟอร์มและฟู้ดทรัค มาช่วยหนุน ใครที่สนใจรอเลย เปิดอบรมรุ่น 2 วันที่ 21 เม.ย.-6 พ.ค.นี้
         
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Restaurant Plus” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-30 มี.ค.2564 ที่กระทรวงพาณิชย์ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นว่าการทำธุรกิจร้านอาหาร ไม่สามารถจะมีหน้าร้านเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นจะต้องมีช่องทางการขายที่หลายหลาย โดยเฉพาะผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อเกิดวิกฤตขึ้น ร้านอาหารไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการขายแบบเดลิเวอรี่ได้อย่างรวดเร็ว ก็จะสร้างยอดขายให้เติบโตได้แบบก้าวกระโดด สะท้อนให้เห็นว่าทักษะในการบริหารจัดการร้านอย่างรอบด้าน และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คนทำธุรกิจต้องเข้าใจ
         
“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้ง 2 ครั้ง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงสู่การบริโภควิถีปกติใหม่ หรือ New Normal มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและใช้เวลาอยู่ในที่พักอาศัยกันมากขึ้น แต่ธุรกิจร้านอาหารยังมีแนวโน้มเติบโตต่อได้ หากสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยจำเป็นต้องปรับวิธีการบริหารจัดการร้านอาหารและนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาช่วยขยายโอกาสทางการตลาดมากขึ้น และกระทรวงพาณิชย์ ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการบริหารจัดการร้านค้า การพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างความพร้อมรับมือกับการแข่งขัน”นายบุณยฤทธิ์กล่าว
         
ทั้งนี้ ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Restaurant Plus” หลักสูตร 6 วัน (36 ชั่วโมง) จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-30 มี.ค.2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 เม.ย.-6 พ.ค.2564 โดยได้รับความร่วมมือจากแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารแบบครบวงจร มาถ่ายทอดความรู้ และยังได้รับความร่วมมือ จาก บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เจ้าของแอปพลิเคชันบริการสื่อและจัดส่งอาหาร Robinhood และบริษัท วีเชฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบฟู้ดเซอร์วิสแพลตฟอร์มและฟู้ดทรัค สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมเผยเคล็ดลับและแนวทางการปรับตัวให้ธุรกิจเติบโตในสภาวะวิกฤต พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการถ่ายภาพอาหารและการออกแบบครัว เพื่อใช้ทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟชบุค และไลน์ เป็นต้น  
         
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5963 e-Mail : bizservicedbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
         
ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจร้านอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 16,541 ราย มีทุนจดทะเบียนมูลค่า 108,714.46 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.2564) และมีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึ้น    

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.