Header Ads

Header ADS

Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

  


Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2564  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvayกว่า 100,000 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว และ โซลเวย์ มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ โดยได้มอบ น้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จำนวน 30,000 ลิตร ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล..อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ และ กว่าจำนวน 70,000 ลิตร  ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ การดูแลรักษาความสะอาดในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง Dow และ Solvay เล็งเห็นว่าน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุนของเรา สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถสลายตัวเป็นน้ำได้ จึงได้ร่วมมือกันมอบน้ำยาดังกล่าวเพื่อนำไปกระจายต่อแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี 2563 Dow ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่ต้องการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยนอกจากน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแล้ว เรายังได้มอบชุดอุปกรณ์อนามัยป้องกันส่วนบุคคล (PPE) น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยลดการกระจายของเชื้อไวรัสในประเทศ  

คุณศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เพอรอกไซด์ ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 กลุ่มโซลเวย์ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราได้สนับสนุนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่า 700,000 ลิตร ให้แก่หน่วยงานในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทย โซลเวย์ได้ประสานกับพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐในการฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ มุ่งลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญโซลเวย์เข้าอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้อง จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชนไทยห่างไกลจากโควิด-19 และกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววัน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีคือ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) หรือ สารเพิ่มจํานวนออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับฟอกสีผ้า ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์ พื้นผิวอุปกรณ์สัมผัส รวมถึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสและแบคทีเรีย โดยความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเพียง 0.5 % มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อในระยะเวลาประมาณ 1 นาที โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) และสลายตัวได้โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.