Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26-30 เมษายน 2564

 


สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์    วันที่ 26-30 เมษายน 2564


ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่หาบละ 561 บาท
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 644 เซนต์/บุชเชล โดยราคาขยับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และทำสถิติสูงสุดอีกครั้งจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดยังมีความกังวลเรื่องอุปทานในประเทศสหรัฐฯ ที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดจำกัดในฤดูกาลปัจจุบัน ขณะที่สภาพอากาศมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่ตอนใต้ของมิตเวสท์ค่อนข้างมาก ต่างกับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงความแห้งแล้ง นอกจากนี้นักวิเคราะห์มีความกังวลเรื่องคุณภาพและปริมาณข้าวโพดรุ่นที่สองของประเทศบราซิล เนื่องจากทางตอนกลางของพื้นที่เพาะปลูกได้รับน้ำฝนในปริมาณที่น้อยตลอดช่วงระยะเวลาที่ข้าวโพดกำลังเจริญเติบโต ทั้งนี้ ตลาดติดตามความเสี่ยงด้านสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในสหรัฐฯ และบราซิล
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.05 บาท เป็นกิโลกรัมละ 19.15 บาท โดยประเทศผู้ผลิตอาร์เจนตินามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ส่วนการเพาะปลูกของสหรัฐอเมริกาก็ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ขณะที่ความต้องการใช้ทั่วโลกยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง แต่สต็อกในแต่ละประเทศมีค่อนข้างต่ำ ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับราคาค่าระวางเรือทั่วโลกยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้นตาม
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,513.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 421.8 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาขยับตัวสูงขึ้น โดยสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักทางตอนกลางของพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนเบาบาง ขณะที่บริเวณแถบตะวันออกเฉียงเหนือได้รับน้ำฝนในปริมาณจำกัดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการส่งออกถั่วเหลืองของประเทศบราซิลจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน หลังจากที่เกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตครบถ้วนแล้ว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะสูงขึ้น

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
ความต้องการซื้อปลาป่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก ยังมีปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่โควต้าการจับปลาฤดูกาลใหม่ของประเทศเปรูอยู่ที่ 2.509 ล้านตัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมปรับราคาขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 51.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.70 ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 503 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 509 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงเล็กน้อยจากตันละ 444 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 443 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,430 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กระจายตัวทั่วประเทศ ได้ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง ขณะที่ต้นทุนไตรมาส 2/2564 มีแนวโน้มสูงขึ้นจากต้นทุนการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น ด้านสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ให้เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด โดยราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 80 บาท
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สภาพอากาศร้อนทำให้ผลผลิตไก่เนื้อลดลง ขณะที่การบริโภคเนื้อไก่ลดลง จากปัจจัยไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาด ส่งผลให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
การบริโภคไข่ไก่สัปดาห์นี้ยังทรงตัว ส่งผลให้สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ยืนราคาที่ฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.