Header Ads

Header ADS

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 5-9 เมษายน 2564


 สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์    วันที่ 5-9 เมษายน 2564


ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวที่หาบละ 561 บาท โดยผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 554.25 เซนต์/บุชเชล กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 ที่ 2% เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปี โดยรัฐเท็กซัสมีความคืบหน้าการเพาะปลูกอย่างรวดเร็วมากที่สุดที่ 55% ส่วนสภาพอากาศได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกมิตเวสท์หลักในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน ขณะที่ประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้ เกษตรกรในบราซิลเพาะปลูกข้าวโพดรุ่นที่สองครบถ้วน 100% แล้ว แต่ยังมีความกังวลเรื่องความแห้งแล้ง เนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเบาบางซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ด้านอาร์เจนตินามีปริมาณน้ำฝนเข้ามาในพื้นที่เพาะปลูกหลักค่อนข้างมาก ทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ล่าช้า ขณะที่ตลาดจับตาราคาสต๊อกข้าวโพดประเทศสหรัฐฯ และทั่วโลกที่จะประกาศในสิ้นสัปดาห์นี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.05 บาท ราคาค่าระวางเรือยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน และสายเดินเรือดีเลย์ โดยคาดการณ์ผลผลิตทางฝั่งอเมริกาใต้ที่ยังสูงทรงตัว แต่ยังไม่สามารถทดแทนความต้องการใช้ทั้วโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาภาพรวมยังทรงตัวในระดับสูง
ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 3 เมษายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,418.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 406.40 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากความกังวลต่อปริมาณสต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับต่ำ โดยนักวิเคราะห์ต่างรอติดตาม รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนล่าสุดของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ที่จะประกาศในปลายสัปดาห์นี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ในประเทศเปรูยังคงทรงตัว เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากเรือที่ออกสำรวจทะเลเพื่อกำหนดโควต้าจับปลาสำหรับฤดูกาลถัดไป โดยใน 2 เดือนแรกของปีนี้ เปรูสามารถส่งออกปลาป่นได้เกือบ 3 แสนตัน ซึ่งร้อยละ 90 ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะที่ปริมาณการซื้อหน้าท่าและปริมาณนำเข้าปลาป่นจากประเทศอื่นๆ ในจีนยังสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมปรับราคาขึ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม
โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 50.00 บาท เป็นกิโลกรัมละ 51.00 บาท ส่วน ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 36.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 32.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะเพิ่มขึ้น

ข้าว : ราคาลดลง
สถานการณ์ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ปรับลดลง เนื่องจากอยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 525 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 520 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 461 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 451 เหรียญสหรัฐฯ
ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,500 บาท เป็นกระสอบละ 1,480 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,270 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง
ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 80 บาท โดยการบริโภคเนื้อสุกรยังดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สภาพอากาศร้อนแล้งในช่วงนี้ เกษตรกรจำเป็นต้องสำรองน้ำเพื่อนำมาใช้ในฟาร์ม ส่งผลให้การเลี้ยงสุกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้น อีกทั้งสภาพอากาศร้อนยังเป็นปัจจัยที่กระทบต่อปริมาณผลผลิตสุกรที่จะออกสู่ตลาดแต่ไม่มากนัก
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,800 บาท (บวก/ลบ 80)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม กิโลกรัมละ 33 บาท โดยการบริโภคเนื้อไก่มีปัจจัยบวกจากช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ แต่ก็ยังมีปัจจัยลบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 11.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ยืนราคาที่ฟองละ 2.30 บาท โดยยังคงคาดการณ์ว่าในเดือนเมษายนนี้การบริโภคไข่ไก่จะลดลง เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียน ประกอบกับมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.