Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ไฟเขียวเดินหน้า 6 มาตรการ ผลักดัน “สินค้าฮาลาลไทย” สู่ตลาดโลก

img

“จุรินทร์”ไฟเขียวเดินหน้า 6 มาตรการ ผลักดัน “สินค้าฮาลาลไทย” สู่ตลาดโลก

“จุรินทร์”ไฟเขียวเดินหน้า 6 มาตรการ ผลักดัน “สินค้าฮาลาลไทย” สู่ตลาดโลก เตรียมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ เพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบการเจาะตลาด เปิดโอกาสให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX จัดแมชชิ่งออนไลน์ ลดค่าธรรมเนียมใบรับรองฮาลาล และเปิดโอกาสให้ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามฯ เข้าร่วมคณะเจรจาการค้าที่จะมีขึ้นในอนาคต
         
นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความเห็นชอบ 6 มาตรการ ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มีการหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และได้ข้อสรุปในการจัดทำโครงการและแนวทางที่จะทำงานร่วมกันในการผลักดันสินค้าฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก และยังเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19         
         
สำหรับ 6 มาตรการ ได้แก่ 1.ให้ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นสินค้าฮาลาลของไทย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรศาสนาและหน่วยงานของต่างประเทศ กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 2.จัดสัมมนาผู้ประกอบการไทยด้านสินค้าฮาลาล โดยเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับการเจาะตลาดประเทศมุสลิมอย่างถูกต้อง 3.จัดส่วนแสดงสินค้าฮาลาลในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia ในงานปีนี้ และปีต่อไป โดยเน้นโซนสินค้าฮาลาลในนิทรรศการออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น และจะใช้พี่น้องมุสลิมเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าในส่วนจัดแสดงดังกล่าว เพื่อความน่าเชื่อถือ
        

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

4.จับคู่ผู้ซื้อผู้ขายเจรจาการค้าสินค้าฮาลาลออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีจัดกิจกรรมทั้งประเทศมุสลิมที่เป็นตลาดเป้าหมาย และประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่มีประชากรมุสลิมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะให้ทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถส่งชื่อสมาชิกและร่วมเชิญผู้ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจะติดต่อผู้นำเข้ากลุ่มเป้าหมายเจรจาการค้าให้ต่อไป

5.สนับสนุนค่าธรรมเนียมในการรับรองฮาลาลของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าร้านไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะได้มีการประสานข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลักเกณฑ์และให้การสนับสนุนตามระเบียบต่อไป และ 6.การจัดกิจกรรมเดินทางของคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนและเจรจาการค้าต่างประเทศ ให้มีตัวแทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะด้วย

“ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาล ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เลย เพราะสินค้าฮาลาล เป็นหนึ่งในสินค้าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดัน”นางมัลลิกากล่าว


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.