Header Ads

Header ADS

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ นางสิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ อาคาร 66 Tower ถนนสุขุมวิท ที่ผ่านมา
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.