Header Ads

Header ADS

BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM)

 


BEAUTY จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM)

 

       รศ.ดร. วิชิต อู่อ้น (กลาง) ประธานกรรมการ (รักษาการ),ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์  กิตติเวชโภคาวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ และนางธัญญาภรณ์ ไกรภูเบศ (ที่ 1 จากขวา ) กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้  (BEAUTY) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บิวตี้คอมมูนิตี้ ถ.นวลจันทร์เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.