Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”ติวเข้ม “พาณิชย์จังหวัด”ทั่วประเทศ ปั้นเป็นผู้ให้บริการ ทำหน้าที่เซลล์แมน

img


“จุรินทร์”ติวเข้ม “พาณิชย์จังหวัด”ทั่วประเทศ ปั้นเป็นผู้ให้บริการ ทำหน้าที่เซลล์แมน

“จุรินทร์”เสริมแกร่ง “พาณิชย์จังหวัด” ทั่วประเทศ จัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ พัฒนาศักยภาพการทำงาน ตั้งเป้าเปลี่ยนจากผู้คุมกฎ กติกา เป็นผู้ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกร พร้อมสั่งลุยงานเซลส์แมนจังหวัด ติดตามแก้ไขปัญหาในพื้นที่ล่วงหน้า และเร่งขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 14 ข้อ 
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร Leadership for Leader พาณิชย์จังหวัด โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม ผ่านทางระบบออนไลน์ ว่า เป็นการจัดอบรมให้ความรู้กับพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และให้ความรู้ภาวะผู้นำสำหรับการเป็นผู้นำ โดยจะอบรมทั้งหมด 11 วัน มีหัวใจสำคัญ คือ ต้องการที่จะให้ปรับบทบาทของพาณิชย์จังหวัดจากผู้คุมกฎ กติกา เป็นผู้ให้บริการประชาชน ทั้งภาคเอกชน ภาคการผลิต ภาคบริการ รวมทั้งเกษตรกรมากขึ้น
         
ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด ใช้กลไกทีมเซลล์แมนจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการผลิต ภาคบริการ เกษตรกร และภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาส่งเสริมการค้าในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งขอให้มุ่งเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยไม่ต้องรอให้ปัญหาเข้ามา แต่ต้องวิ่งเข้าไปหาปัญหา และเร่งแก้ปัญหาให้เสร็จจบในส่วนของภูมิภาค ไม่ลุกลามมาถึงส่วนกลาง
         
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้นำ 14 แผนงานเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบเป็นนโยบายการทำงานในปี 2564 ไปปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุผลในทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด เช่น นโยบายประกันรายได้เกษตรกร การดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชน การให้บริการวัน สต๊อป เซอร์วิส งานบริการของกระทรวงพาณิชย์ 85 บริการ และการช่วยเหลือเกษตรกร สินค้าชุมชน โอทอป เอสเอ็มอี ไมโครเอสเอ็มอี เป็นต้น  
         
สำหรับปัญหาภัยแล้ง ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรอย่างใกล้ชิด และให้รายงานสถานการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นการล่วงหน้า เพราะพืชเกษตร หากได้รับความเสียหาย จะส่งผลกระทบต่อราคาสูงขึ้น แต่หากผลผลิตมาก ราคาก็จะลดลง จึงต้องดูแลทั้งเกษตรกร และผู้บริโภคให้อยู่ในจุดที่สมดุลทั้งสองฝ่าย เกษตรกรต้องมีรายได้ที่เหมาะสม ผู้บริโภคต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.