Header Ads

Header ADS

เครือเบทาโกร มอบอาหารไก่ไข่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเครือเบทาโกร มอบอาหารไก่ไข่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน


เครือเบทาโกร  โดย นายปภังกร กิติเวียง  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม(ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบอาหารไก่ไข่เบทาโกร มูลค่า 100,000 บาท สนับสนุนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลิตสารอาหารโปรตีน ให้แก่ชุมชนบ้านวงษาพัฒนา อำเภอลี้ และบ้านร่องช้าง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นายสุธรรม สุยะ  ปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ผู้แทนกรมปศุสัตว์จังหวัดลำพูน (ที่ 1 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอป่าซาง  เมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.