Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ จับมือ สขค. ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ติวเข้ม “ล้งผลไม้” ป้องกันเอาเปรียบชาวสวน

img

กรมพัฒน์ฯ จับมือ สขค. ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ติวเข้ม “ล้งผลไม้” ป้องกันเอาเปรียบชาวสวน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ สขค. ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ติวเข้ม “ล้งผลไม้” อะไรทำได้ ไม่ได้ ป้องกันกระทำผิดกฎหมาย และเอารัดเอาเปรียบชาวสวน ช่วงผลไม้ออกสู่ตลาด พร้อมย้ำเดินหน้าตรวจนอมินีต่อเนื่อง ป้องกันการกระทำผิด เตือนคนไทยร่วมมือ หากจับได้ มีโทษหนัก
         
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) เกี่ยวกับการทำธุรกิจภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ว่าอะไรทำได้ หรือไม่ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และกระทำการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบชาวสวนผลไม้ ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ดูแลชาวสวนผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด
         
ทั้งนี้ ในส่วนของกรมฯ จะเน้นการให้ความรู้แก่ล้ง โดยเฉพาะล้งต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย เช่น การให้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) การขออนุญาตทำธุรกิจให้ถูกต้อง เพื่อให้ชาวสวนผลไม้ มีความมั่นใจในการจำหน่ายผลไม้ให้กับล้งว่าเป็นล้งที่มีตัวตน และทำธุรกิจจริง
         
ส่วน สขค. จะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เป็นการผูกขาด การจำกัดการประกอบธุรกิจของรายอื่น การป้องกันการฮั้วและการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และจะชี้แจงในส่วนของการทำสัญญาทางการค้าที่เป็นธรรม ที่ห้ามกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ไม่ระบุวันหรือช่วงเวลาในการเก็บผลไม้ การกำหนดหรือปรับลดราคารับซื้อ การชะลอการเข้าเก็บผลไม้ เป็นต้น 
        
อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะมีการติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจของล้งต่างชาติอย่างใกล้ชิด หากตรวจพบการกระทำผิดจะส่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุดทุกราย เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการใช้ตัวแทนอำพราง รวมทั้งจะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เดิมหรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อตรวจสอบด้วย
         
สำหรับคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย คนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในลักษณะนอมินี รวมทั้งกรรมการบริษัทจะมีความผิดด้วย โดยมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีกวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน
         
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ในการดูแลผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาด นายจุรินทร์ยังได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ติดตามการซื้อขายผลไม้อย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้ล้งรับซื้อผลไม้ ต้องติดป้ายราคารับซื้อ ณ เวลา 08.00 น. ทุกวัน เพื่อเกษตรกรจะได้รู้ราคาล่วงหน้า และให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด และดำเนินการจับกุมผู้โกงน้ำหนักดัดแปลงเครื่องชั่งเอาเปรียบเกษตรกรอย่างเด็ดขาดด้วย
         
ขณะเดียวกัน ได้ออกมาตรการดูแลราคาผลไม้ปีการผลิต 2564 แล้ว เช่น เร่งรัดการตรวจรับรอง GAP , ผ่อนปรนการเคลื่อนย้ายแรงงานเก็บผลไม้ , กอ.รมน.สนับสนุนกำลังพลเก็บและขนย้ายผลไม้ , ส่งเสริมการรวบรวมผลไม้กิโลกรัม (กก.) ละ 3 บาท , ใช้รถเร่ขายปลีกผลไม้ , ไปรษณีย์ลดค่าส่งผลไม้ , เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายผลไม้ในตลาด ห้าง ปั๊มน้ำมัน , สนับสนุนการส่งออกผลไม้ กก.ละ 2.50 บาท , ใช้อมก๋อยโมเดลทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า , สายการบินให้โหลดผลไม้ฟรี , ส่งเสริมการค้าออนไลน์ , นำเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ , จัดเจรจาธุรกิจออนไลน์ผลไม้ และเร่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลไม้ไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.