Header Ads

Header ADS

มูลนิธิ EDF ติดตามโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน

มูลนิธิ EDF ติดตามโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน

นายโอภาส บุญรอง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าขาด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1พร้อมคณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวอลิสา ทองนุช (ที่  จากขวา) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิEDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ในโอกาสที่มูลนิธิ  EDF เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 8 ของโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

ในจังหวัดสงขลามีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชนจากมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอเมือง ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าขาด โรงเรียนวัดขนุน โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (เลื่อนประชาคาร) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกุล) โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) และโรงเรียนวัดทุ่งหวังใน  

 องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล public@edfthai.org โทรศัพท์02 579 9209-11 หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org ทั้งนี้การทำกิจกรรมหรือสนับสนุนการศึกษาผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.