Header Ads

Header ADS

FWD แนะ 5 วิธีเพื่อก้าวต่อไปในภาวะ New Normal

 


 FWD แนะ 5 วิธีเพื่อก้าวต่อไปในภาวะ New Normal


                            จากปี 2563 ที่ผ่านมาทั่วโลกเผชิญวิกฤตโควิ 19 ทุกคนจึงต้องหันมาปรับตัวอย่างเร่งด่วน จากสถานการณ์ไม่คาดคิด จนกระทั่งปัจจุบัน ในปี 2564 จึงมีบทเรียนใหม่ ๆ จากการระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านการเงิน ที่ต้องวางแผนให้ชัดเจน ด้านสุขภาพที่ต้องหันมาออกกำลังกายให้แข็งแรง ตลอดจนมองหาประกันชีวิตหรือสุขภาพเพื่อบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีสิ่งดี ๆ ที่สังคมช่วยกันสร้างเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตตามแผนสำรองพร้อม การปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal 

ซึ่งช่วยให้สร้างความสุขและพร้อมก้าวต่อไปในภาวะวิถีชีวิตใหม่ได้


·  เสริมความรู้และพัฒนาทักษะพร้อมก้าวต่อไป

    จากปีที่ผ่านมาได้มีมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากได้ร่วมออกแบบวิชาต่าง ๆ และเปิดให้กับประชาชนทั่วไปในการเข้าเรียนเพื่อเสริมความรู้และทักษะต่าง ๆ เพิ่มเติม 

    ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาตัวเอง ภาษาต่างประเทศ หรือแม้แต่การเขียน Coding ซึ่งความรู้เหล่านี้ยังเปิดให้สำหรับทุกคนเพื่อเข้าเรียนได้ในเวลาว่าง


·   เสริมความแข็งแกร่งทางร่างกายด้วยการออกกำลังกายในแบบต่าง ๆ

    ปัจจุบันหลาย ๆ คนต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนให้เข้ากับชีวิตการทำงานที่บ้าน หนึ่งปีผ่านไปได้มีหลายองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายที่บ้าน 

    และข้อมูลเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อช่วยป้องกันการติดต่อของโรคได้อีกทางหนึ่ง และสามารถทำได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน รวมถึงออกแบบให้เหมาะสำหรับทุกคนอีกด้วย

·    เติมกำลังใจด้วยความสุขจากการแบ่งปันที่ทำได้ทุกวัน

    เพราะเหตุการณ์โรคระบาดนอกจากจะส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาทางสังคม 

     ซึ่งพวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ โดยสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครในการทำความดีในบ้านของทุกคนผ่านองค์กรต่าง ๆ 

    เช่น การอ่านหนังสือให้คนตาบอดจากที่บ้าน หรือการบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และอีกมากมาย

 

·  เพิ่มความรู้เรื่องการเงินเพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่สมบูรณ์

     และเพื่อเตรียมความพร้อมกับตัวเอง เรื่องการเงินยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะเวลาในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 

     การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งกับสุขภาพทางเงินในระยะยาวได้อีกด้วย


·   บริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

    ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการมีประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

    ที่ต้องมีการเตรียมการให้พร้อมโดยเฉพาะในเวลาเช่นนี้ การศึกษาหาห้องมูลเกี่ยวกับประเภทของค่ารักษาพยาบาล 

   ข้อจำกัดในประกันชีวิตประเภทต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อประกัน            FWD ประกันชีวิตขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมดูแลลูกค้าและผู้บริโภคทุกคน ด้วยประกันชีวิตคุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล

            ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในฐานะผู้ป่วยนอก

https://www.fwd.co.th/th/fwdmax/opd-koom-krob/ ผ่านช่องทางธนาคารหรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากโรคร้ายแรง

https://www.fwd.co.th/th/products/health/ci-future/ แบบเหมาจ่ายที่สามารถซื้อได้จากตัวแทนประกันชีวิต โดยลูกค้าสามารถเลือกแผนประกันได้ดั่งใจ ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของตัวเองมากที่สุด เพราะ FWD ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในชีวิตวิถีใหม่ด้วยกัน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.