Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนไตรมาสแรกปี 64 พุ่ง 383,576 ล้าน โต 19.31%

img

“พาณิชย์”เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนไตรมาสแรกปี 64 พุ่ง 383,576 ล้าน โต 19.31%

กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนและผ่านแดนไตรมาสแรกปี 64 มีมูลค่า 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31% เติบโตในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกภาพรวม ระบุมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยด้านการค้าชายแดน และจีนอันดับหนึ่งด้านการค้าผ่านแดน ล่าสุดเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเป็น 46 แห่ง คาดส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า และช่วยให้ยอดการค้าเพิ่มขึ้น
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่ารวม 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31% ซึ่งเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการส่งออกในภาพรวม แบ่งเป็นการส่งออก 225,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.50% และการนำเข้า 157,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.65% ได้ดุลการค้า 68,385 ล้านบาท และหากแยกเฉพาะการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีมูลค่า 222,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.57% แบ่งเป็นการส่งออก 136,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.07% และนำเข้า 86,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.83% และการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และอื่นๆ มีมูลค่า 160,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.06% แบ่งเป็นการส่งออก 89,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.08% และนำเข้า 71,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.03%
         
ทั้งนี้ ในส่วนของการค้าชายแดน พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 145,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.74% รองลงมา คือ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า 144,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.00% กัมพูชามีมูลค่าการค้า 47,554 ล้านบาท ลดลง 3.76% และเมียนมา มีมูลค่าการค้า 45,739 ล้านบาท ลดลง 7.07% โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถยนต์และส่วนประกอบ ตลาด สปป.ลาว ได้แก่ ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป น้ำมันดีเซล และรถยนต์นั่ง ตลาดกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ตลาดเมียนมา ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องเทศและสมุนไพร สินค้านำเข้าสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ เช่น ผัก ธัญพืช สัตว์น้ำ เทปแม่เหล็ก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิง (ไฟฟ้า) และอะลูมิเนียม เป็นต้น
         
ส่วนการค้าผ่านแดน จีนยังเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 67,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.14% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีมูลค่าการค้า 26,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.95% เวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 16,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.39% และประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีมูลค่าการค้า 51,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.71% โดยสินค้าส่งออกสำคัญไปจีน ได้แก่ ยางพารา ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง แห้ง และผลิตภัณฑ์ยาง สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า เวียดนาม ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด สินค้านำเข้าสำคัญจากจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบขั้นกลางต่างๆ เช่น พืชและผลิตภัณฑ์ สินค้าชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า สารหอมระเหย และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
         
สำหรับสถานการณ์การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เม.ย.2564 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนก.พ.2564 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยด้านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น 2.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน 3.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ 4.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ 5.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนได้เพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.