Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์-แม็คโคร”แจกฟรีชุดสินค้าอุปโภคบริโภค ให้ร้านค้าชุมชนนำขายต่อลดค่าครองชีพคนไทย

img

“พาณิชย์-แม็คโคร”แจกฟรีชุดสินค้าอุปโภคบริโภค ให้ร้านค้าชุมชนนำขายต่อลดค่าครองชีพคนไทย

“พาณิชย์”เริ่มดำเนินการแล้ว จับมือ “สยามแม็คโคร” และ “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” จัดชุดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวม 23 รายการ มูลค่า 3,500 บาท รวมมูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท แจกให้กับร้านค้าชุมชนในเครือข่าย 3,500 แห่ง เพื่อนำไปขายต่อในราคาถูกให้กับประชาชน มั่นใจช่วยลดภาระค่าครองชีพถึงระดับท้องถิ่น ดันเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดกิจกรรม “ซื้อง่าย ถูกใจ ใกล้ชุมชน” จัดชุดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวน 23 รายการ มูลค่ากว่า 3,500 บาท เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และของใช้ประจำวันอื่นๆ ให้กับร้านค้ากองทุนหมู่บ้านจำนวน 3,500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ร้านค้านำสินค้าไปจำหน่ายต่อให้แก่ประชาชนในชุมชนในราคาพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนลงลึกได้ถึงระดับตำบลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ทั้ง 3,500 แห่ง จะได้รับหนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ไปรับชุดสินค้า ณ ห้างแม็คโคร ภายในจังหวัดที่ร้านค้าตั้งอยู่ และไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าชุดสินค้าแต่ประการใด มีกำหนดรับชุดสินค้าตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.2564 โดยมีมูลค่าสินค้าที่นำแจกให้กับร้านค้าในครั้งนี้ 12,250,000 บาท
         
“ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ที่ได้รับสินค้าไปแล้ว ก็จะนำสินค้าที่ได้ไปจำหน่ายในราคาพิเศษ ทำให้สมาชิกของร้านค้า ซึ่งก็คือคนในชุมชน ได้เลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด ส่วนร้านค้าจะมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้น โดยกำไรที่ได้รับจะถูกจัดสรรกันในชุมชน ผ่านกลไกสมาชิกร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภค ร้านค้าโชวห่วยในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนไปพร้อมกัน”นายสินิตย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตรจะทำการประเมินจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา และอุปสรรคที่ได้รับจากกิจกรรม ก่อนนำมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อกำหนดแนวนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน และร้านค้าโชวห่วยต่อไป  
         
สำหรับร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 547 5986 สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 อีเมล  bizpromotion.dbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.