Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”สั่งการกรมการค้าภายใน ดูแลราคาปุ๋ย ป้องกันเกษตรกรได้รับผลกระท

img

“จุรินทร์”สั่งการกรมการค้าภายใน ดูแลราคาปุ๋ย ป้องกันเกษตรกรได้รับผลกระท

“จุรินทร์”สั่งการกรมการค้าภายในดูแลราคา “ปุ๋ย” ขอความร่วมมือผู้นำเข้าอย่าปรับขึ้นราคาเกินไปจากราคาที่แจ้งไว้ พร้อมให้ช่วยเกษตรกรซื้อปุ๋ยหรือแม่ปุ๋ยราคาพิเศษจากผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่าย เพื่อลดต้นทุน ย้ำหากพบค้ากำไรเกินควร จัดการเด็ดขาด
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน เร่งรัดเจรจากับผู้นำเข้าปุ๋ย 2-3 ครั้งแล้ว โดยขอให้ดำเนินการในการที่จะไม่ปรับขึ้นราคาไปจากราคาที่ได้แจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ และขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการในการที่จะกำหนดมาตรการให้สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ได้ดำเนินการที่จะซื้อปุ๋ยหรือแม่ปุ๋ยในราคาพิเศษ จากผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายรายใหญ่ ซึ่งกรมการค้าภายในได้เริ่มดำเนินแล้ว
         
“ได้มีการรวบรวมความต้องการของสมาชิกเหล่านี้ เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยที่จะใช้ในกลุ่มต่างๆ ให้ลดน้อยลง และได้จำกัดราคา ควบคุมราคาในตลาดไม่ให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้ เพราะจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรกร รวมทั้งได้สั่งการให้ลงไปตรวจสอบติดตามเรื่องนี้โดยใกล้ชิด หากพบการค้ากำไรเกินควร ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที”นายจุรินทร์กล่าว
         
สำหรับราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากในช่วงที่ผ่านมา อินเดียมีการประมูลการนำเข้าปุ๋ยจำนวนมาก  ประกอบกับจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตแม่ปุ๋ยรายใหญ่ ได้เก็บสต๊อกปุ๋ยไว้ใช้ในฤดูที่จะทำการเกษตรฤดูใหม่ จึงทำให้มีส่วนดึงให้ราคาปุ๋ยในตลาดราคาสูงขึ้น และกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าปุ๋ยในไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.