Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย โชว์แกร่งกลยุทธ์ ‘One Platform’ อสังหาฯ ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยโชว์แกร่งกลยุทธ์ ‘One Platform’ อสังหาฯ ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืนสร้างรายได้ไตรมาสแรกปี 64 รวม 4,282 ล้านบาท 


 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย  ประเดิมปี 2564 ด้วยรายได้รวมของผลประกอบการรอบ 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564)  ที่จำนวนทั้งสิ้น 4,282 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 510 ล้านบาท       ตอกย้ำความสำเร็จกลยุทธ์ ‘One Platform’ ที่ครอบคลุมอสังหาฯครบวงจร ทำให้ FPT สามารถสร้างความสำเร็จทางธุรกิจและการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย มียอดพรีเซลใน 3 เดือนแรกของปี 2564 ที่ 8,255 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 24% พร้อมมีแผนการเปิดโครงการบ้านฟังก์ชั่นครบ ตอบโจทย์การ Work from Home เพิ่มเติมอีก 11 โครงการในปีนี้ เพื่อรองรับดีมานด์ของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตแบบ New Normal 

สำหรับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ยังคงสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย โดยในไตรมาสที่ผ่านมา สามารถปิดดีลพัฒนาคลังสินค้าระดับภูมิภาคขนาด 34,000 ตร.ม. ให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด พร้อมทั้งมีลูกค้าในไปป์ไลน์จำนวนมากจากกลุ่มผู้ให้บริการด้าน  โลจิสติกส์และยังได้ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ในกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ (Delivery / Fulfillment) ปัจจุบัน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมมีอัตราการเช่าพื้นที่ 82.4% 

กรุงเทพฯ 7 พฤษภาคม 2564

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT”  ผู้นำบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2564  (มกราคม-มีนาคม 2564) ที่จำนวนรายได้รวม 4,282 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจได้ตามกลยุทธ์ ‘One Platform’ ที่ผนึกกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยแพลตฟอร์มอสังหาฯครบวงจร และกลยุทธ์ ‘One Platform’ สู่ความยั่งยืน ทำให้ FPT สามารถผลักดันการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกที่ผ่านมาได้ในระดับที่น่าพอใจ และมั่นใจว่าในปีนี้ บริษัทฯจะสามารถสร้างรายได้ตามเป้าที่ 17,000 ล้านบาทอย่างแน่นอน  เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ FPT ยังได้เดินหน้าเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ เพื่อยกระดับด้านผลการดำเนินงาน (Performance) และความสามารถของบุคลากร (People) เสริมความแข็งแกร่งให้แก่แพลตฟอร์มอสังหาฯของ FPT ให้โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงานทุกคน โดยได้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อช่วยลดการสัมผัสภายในพื้นที่ให้บริการและสำนักงาน พร้อมมีนโยบายให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบข่าวสาร และข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ”

ในภาพรวมของรอบปฎิทินไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทฯ สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกรายได้รวมในรอบ 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) อยู่ที่จำนวน 4,282 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิจำนวน 510 ล้านบาท แม้จะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม” ที่สร้างรายได้จากการขายบ้าน มียอด พรีเซลของไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,255 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 24% ทั้งนี้ การปฏิเสธสินเชื่อและยอดยกเลิกจากลูกค้า (Home Loan & Customer Rejection Rate) ยังคงอยู่ในอัตราสูง คิดเป็นร้อยละ 51 ทำให้บันทึกรายได้จากการขายในรอบ 3 เดือนอยู่ที่จำนวน 3,163 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนการเปิดโครงการบ้านฟังก์ชั่นครบ ตอบโจทย์การ Work from Home เพิ่มเติมอีก 11 โครงการในปีนี้ เพื่อรองรับ ดีมานด์ของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตแบบ New Normal 

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล” และ กลุ่มธุรกิจ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล” ที่สามารถสร้างกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอให้แก่บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้รวมจากค่าเช่าและการบริการในไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม 2564) จำนวน 543 ล้านบาท โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมยังคงได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงเทรนด์ใหม่ของ Supply Chain เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้มีดีมานด์สำหรับโรงงานและคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าสูงเกินเป้าหมายอยู่ที่ 82.4%  

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมได้รับผลกระทบอย่างจำกัดจากรูปแบบการทำงานที่มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯคาดการณ์ว่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้น เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าหลักของ FPT เป็นบริษัทชั้นนำระดับสากลและบริษัทแถวหน้าของประเทศไทยที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงยังมีดีมานด์การใช้อาคารสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทฯได้นำมาตรการ ‘PREVENTIVE’ มาใช้ในอาคารสำนักงานเกรด A ทั้ง 5 แห่งของกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้เช่า และผู้ใช้บริการ

เมื่อเร็วๆนี้ FPT ได้ประกาศความสำเร็จในการลงทุนจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและ             โลจิสติกส์พาร์คในพื้นที่เมืองบินห์เดือง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่จะทำให้บริษัทฯสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าการพัฒนาในเฟสแรกจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วงกลางปี 2565 และจะเริ่มรับรู้รายได้ในรอบปฏิทินไตรมาส 3/2565  

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านการเงิน รอบระยะเวลา 3 เดือน  (มกราคม – มีนาคม)

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม  

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.