Header Ads

Header ADS

มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิทางการแพทย์ 4 แห่ง ช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19ระลอก 3


  มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิทางการแพทย์ 4 แห่ง ช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19ระลอก 3

กรุงเทพฯ – 23 มิถุนายน 2564 – มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 3ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิทางการแพทย์ 4 แห่ง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือวิกฤติโควิด-19 ระลอกที่ 3

 เงินสมทบทุนดังกล่าวมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และศิริราชมูลนิธิ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ เพื่อสนับสนุนโครงการรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย สำหรับตรวจหาการติดเชื้อเชิงรุกของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด พร้อมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

นอกเหนือจากความช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยแล้ว มูลนิธิไอวีแอลยังได้มอบเงินให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังสภากาชาดอินเดียในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 และยังได้บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 300 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลในประเทศอินเดียที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ

 

นางสุจิตรา โลเฮีย ประธานมูลนิธิไอวีแอล กล่าวว่า มูลนิธิไอวีแอลมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เราตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ทั้งในประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก ดังนั้น ความร่วมมือในการช่วยเหลือหน่วยงานทางการแพทย์และผู้คนในชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.