Header Ads

Header ADS

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทย เบฟ”

 


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก ไทย

เบฟ 

รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก คุณสมพงศ์ คงอาสา ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันก่อน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.