Header Ads

Header ADS

Dow เผยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมักไบโอเอทานอล ส่งเสริมผู้ผลิตไทยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน


 

Dow เผยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการหมักไบโอเอทานอล

ส่งเสริมผู้ผลิตไทยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

กรุงเทพฯ – 11 มิถุนายน 2564 - กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์(Materials Science) ระดับโลก เปิดเผยถึงนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือ ไบโอเอทานอล (Bio-Ethanol) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศ “FLUENT-CANETM” โดยช่วยขจัดปัญหาการเกิดฟองในกระบวนการหมักน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพดีกว่าสารชนิดอื่นในท้องตลาด อีกทั้งเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาในการใช้ในขบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ควบคู่กับสารป้องกันตะกรันในหม้อต้มน้ำตาล “ACUMERTM” ช่วยลดการเกิดตะกรัน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต พร้อมวางจำหน่ายเพื่อผู้ผลิตไบโอเอทานอลในประเทศไทยแล้ววันนี้


ไบโอเอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืชที่ให้พลังงานสูง เช่น อ้อยและข้าวโพด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศในสหภาพยุโรป สำหรับประเทศไทย นิยมใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ในการผลิตน้ำตาล และได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงในชื่อ “แก๊สโซฮอล” นอกจากนี้ยังสามรถใช้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อีกด้วย

                  

ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอล จะเกิดฟองปริมาณมากซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์ ชนิดของน้ำตาล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในถังหมัก หากควบคุมการเกิดฟองไม่ดีก็จะส่งผลต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้ในท้ายที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องใช้สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) และลดการเกิดฟอง(Defoamer) ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเลือกใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Dow ได้คิดค้นนวัตกรรมสารลดการเกิดฟอง(Defoamer) FLUENT-CANETM เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น นวัตกรรมของ Dow ยังมีส่วนแบ่งตลาดถึง 80%  ในประเทศบราซิลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไบโอเอทานอลจากน้ำตาลอ้อยรายใหญ่ที่สุดของโลก เพราะ FLUENT-CANETM ช่วยป้องกันและลดการเกิดฟองได้เสถียรและยาวนานมากขึ้น ทำให้ได้แอลกอฮอล์จากกระบวนการหมักเพิ่มขึ้น ใช้สารน้อยลง 27-45% เมื่อเทียบกับสารลดการเกิดฟองชนิดอื่นในท้องตลาด จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนเพราะเป็นสารอินทรีย์แบบโพลีไกลคอล(Polyglycol EO/PO copolymer) อีกทั้งยังสะดวกต่อการใช้งาน

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อต้มกากน้ำตาลซึ่งจะส่งผลต่อขบวนการผลิตของไบโอเอทานอล Dow จึงได้คิดค้น ACUMERTM 1050 และ1051 ซึ่งช่วยลดการเกิดตะกรันเพื่อยืดเวลาของการทำความสะอาดหม้อต้มได้ยาวนานขึ้น ทำให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเนื่องจากลดรอบเวลาที่จะต้องหยุดกระบวนการผลิตเพื่อทำความสะอาดตะกรันในหม้อต้ม โดยนวัตกรรมนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (FDA: Food and Drug Administration) ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตราย จึงมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน Halal และ Kosher และได้รับการรับรองจากประเทศต่าง ๆ มากมาย อาทิ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียแปซิฟิก

ประสิทธิภาพของการป้องกันและลดการเกิดฟองจะเพิ่มมากขึ้น หากมีการใช้ทั้งสาร Antifoam(FLUENT-CANETM 149 และ 178) และ Defoamer (FLUENT-CANETM 113) ควบคู่กัน และเมื่อใช้ทั้งสองสารควบคู่กันยังใช้ในปริมาณน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการใช้สารลดการเกิดฟอง (Defoamer) เพียงอย่างเดียว


นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ว่า “Dow มีความยินดีที่จะนำสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในการใช้งานจากประเทศที่เป็นผู้ผลิตไบโอเอทานอลรายใหญ่ของโลกมานำเสนอต่อผู้ประกอบการชาวไทย เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานฝ่ายผลิตและผู้บริโภค เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่าน เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากล”

สามารถชมการสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์ย้อนหลังได้ที่https://videos.dow.com/view/2000011040

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม FLUENT-CANETM ได้ที่ www.dow.com/en-us/pdp.fluent-cane-149-polyglycol.5115z.html

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม ACUMERTM ได้ที่https://www.dow.com/content/dam/dcc/documents/en-us/productdatasheet/713/713-00014-01-acumer-1051-tds.pdf

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.