Header Ads

Header ADS

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รับรางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าครบวงจรประจำปี 2564 จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน


เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) รับรางวัลผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าครบวงจรประจำปี 2564 จากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน 


รางวัลที่ FPIT ได้รับสะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ผลการดำเนินงานทางด้านการเงินที่ยอดเยี่ยม และความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้ ยังตอกย้ำความสามารถของ FPIT ในการนำเสนอโซลูชั่นครบวงจรด้านการพัฒนาคลังสินค้าที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังสอดรับกับเทรนด์การทำงานในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารธุรกิจในภาคโลจิสติกส์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้นวัตกรรมและวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการขับเคลื่อนธุรกิจ

นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “FPIT ยึดมั่นต่อแนวคิดในการสร้างสรรค์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่เอื้อให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินไปได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมมาหลายทศวรรษ FPIT จะมุ่งพัฒนาโซลูชั่นครบวงจรเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ ครอบคลุมทุกความต้องการ และเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

“บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด นับว่าเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯเพื่ออุตสาหกรรมที่เหนือกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ด้วยความสามารถในการส่งมอบโซลูชั่นโรงงานและคลังสินค้าที่รองรับทุกความต้องการของลูกค้าในทุกตลาด โดยมีจุดเด่นด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการทำงานและการบริหารจัดการคลังสินค้ามาเสริมในการให้บริการ และใช้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centric) เป็นสำคัญ นอกจากนี้ FPIT ยังได้แสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่น สะท้อนจากรายได้และกำไรที่เติบโตต่อเนื่องของบริษัทฯ แม้ว่าภาคธุรกิจโดยรวมของโลกจะยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจก็ตาม

ในภาพรวม สามารถกล่าวได้ว่าความสำเร็จของ FPIT เป็นผลจากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า” นายวิเวช วันชีสวาร์ นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาวุโส ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.