Header Ads

Header ADS

7UP ตัดขายธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร เหตุต้องการมุ่งเน้นสาธารณูปโภคและพลังงาน

บอร์ด 7UP อนุมัติตัดขายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และ IoT เดินหน้ามุ่งเน้นธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทางด้านน้ำ ด้วยการขายหุ้นที่ถือทั้งหมดใน บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด และบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 130 ล้านบาท ยืนยันไม่กระทบเป้าหมายรายได้รวม

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ขายธุรกิจกลุ่มวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมและ Internet of Things(IoT) วัตถุประสงค์หลักต้องการมุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานและธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการทำหน้าที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งจำนวนในบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจ สัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาท และบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท รวมแล้ว 130 ล้านบาท

ผลของการขายหุ้นครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ โดยยังคงไว้ที่ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมนั้น มีสัดส่วนรายได้ไม่สูงนัก และทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนนำไปใช้ขยายกิจการธุรกิจสาธารณูปโภคตามแผนการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะภายหลังการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพิ่มเป็น 81% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ต้องการมุ่งพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่

ปัจจุบันโกลด์ ชอร์ส มีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2565-2566 และกรณีจังหวัดภูเก็ตเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้

รูปแบบแซนด์บอกซ์ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อโกลด์ ชอร์ส ในฐานะผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.