Header Ads

Header ADS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหายกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหายกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และการระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแนะนำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับความเสียหายดังต่อไปนี้


1.    กรณีที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและการบาดเจ็บต่อร่างกาย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1.1   ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและตรวจรักษา

1.2   ขอใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1.3  ในกรณีเสียชีวิต ให้เตรียมใบมรณบัตรที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอกสารแสดงการเป็นทายาทตามกฎหมาย

 

2.     กรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ อาคาร บ้านพักอาศัย ให้ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นดังต่อไปนี้

2.1   ถ่ายภาพของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2.2   จัดทำรายการความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมด

2.3   ให้ช่างหรือผู้รับเหมาประเมินราคาค่าเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นทั้งหมด

2.4   หากมีการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ครบถ้วน

2.5   เตรียมเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย

 

3.       หากท่านมีประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันภัยสุขภาพ หรือรถยนต์ของท่านทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ หรือบ้าน/อาคารของท่านทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย/ประกันอัคคีภัย (กรณีมีความคุ้มครองภัยระเบิด) / ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิ (Industrial All Risks) ไว้ ให้แจ้งเหตุแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้

 

4.    หากท่านไม่ได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล/ประกันภัยสุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านไม่ได้ทำประกันภัยไว้ ให้รอผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวนว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของผู้ใด เพื่อจะได้ดำเนินการเรียกร้องความเสียหายจากผู้รับผิดชอบต่อไป

 

“ท่านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทประกันวินาศภัยได้ที่เว็บไซต์ www.tgia.org สมาคมประกันวินาศภัยไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและห่วงใยต่อการบาดเจ็บและความสูญเสียของประชาชนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละทุกท่าน” นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.