Header Ads

Header ADS

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สร้างพี่เลี้ยงการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรมออนไลน์โครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” สำหรับบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเปิดการอบรม เมื่อ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน พัฒนาทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงิน เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย ให้เกิดการส่งต่อความรู้และสามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืน องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.