Header Ads

Header ADS

เงินติดล้อ สนับสนุน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แบ่งปันแนวคิดด้าน Digital Transformation

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นายฐิติเดช ศรีมารยาท ผู้อำนวยการอาวุโส – ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร “SME to IBE” (SME to Innovation Based Enterprise) ปั้น SME ไทยสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อร่วมแบ่งปันแนวคิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ Digital Transformation และ Reinventing Business ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของเงินติดล้อในปัจจุบัน หลักสูตรดังกล่าวจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานความคิดด้านนวัตกรรม โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายมากกว่า 80 คน จากกว่า 40 องค์กร ผ่านช่องทางการจัดกิจกรรมรูปแบบ virtual classroom เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ เยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.